Trang chủ >> Tin KH&CN trong nước   (21-09-2020)

Bộ Y tế ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”

Ngày 8/9/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3888/QĐ-BYT về việc ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”.

 

Theo đó, Để đảm bảo chung sống an toàn với dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu kép “đẩy lùi dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội”. Bộ Y tế xây dựng và ban hành tài liệu “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”. Tài liệu này sẽ giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người dân có được những nội dung cơ bản nhất, ngắn gọn, súc tích, dễ thực hiện trong phòng, chống dịch COVID-19 khi tham gia các hoạt động thường ngày tại cộng đồng.

 

Trong đó, nội dung của Sổ tay nay được chia thành 2 phần chính:

 

Phần thứ 1: là nêu những thông tin chung về COVID-19 như: COVID-19 là bệnh truyền nhiệm cấp tính thuộc nhóm A, đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao; Đường lây truyền, thời gian ủ bệnh; Triệu chứng biểu hiện bệnh và một số nguyên tắc, khái niệm về phòng và điều trị COVID-19

 

Phần thứ 2: Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng

 

Để thực hiện việc phòng trách dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới, theo tài liệu nêu việc phòng, chống dịch sẽ được phân loại theo không gian cụ thể như: Tại hộ gia đình; Chung cư; Trường học; Cơ sở làm việc; trong các cuộc họp; Trên các phương tiện giao thông công cộng; Tại các khu công nghiêp, nhà máy, xí nghiệp,…

 

Ngoài ra, Tài liệu còn nêu ra các thông điệp tuyên truyền, hướng dẫn như:

 

1. Thông điệp 5K chung sống an toàn với dịch COVID-19

 

2. Đeo khẩu trang đúng cách phòng, chống dịch COVID-19

 

3. Rửa tay đúng cách phòng, chống dịch COVID-19

 

4. Cài đặt, sử dụng ứng dụng truy vết BlueZone

 

5. Cài đặt, sử dụng ứng dụng khai báo y tế NCOVI

hbnguyet

 

THÔNG ĐIỆP 5K

CHUNG SỐNG AN TOÀN VỚI DỊCH COVID-19

ĐEO KHẨU TRANG ĐÚNG CÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN