Trang chủ >> Tin KH&CN trong nước   (12-12-2019)

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mở trong bối cảnh chuyển đổi số

Tại hội thảo “Chuyển đổi số với công nghệ mở tại Việt Nam - Cơ hội và thách thức trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0)” do Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ KH&CN) tổ chức ngày 12/12/2019, các đại biểu đều có chung nhận định, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mở, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Mục tiêu của Hội thảo nhằm liên kết các cá nhân, tổ chức tham gia trong lĩnh vực công nghệ mở chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin để cùng nhau hợp tác và phát triển. Hội thảo đã thu hút nhiều đại biểu là các cán bộ quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực công nghệ mở.
Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, ông Ngô Minh Phước - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ KH&CN) đã khái quát một số đặc trưng của cuộc CMCN 4.0; chỉ ra các công nghệ cốt lõi và mức độ ảnh hưởng của CMCN 4.0; nêu lên thực trạng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mở tại Việt Nam hiện nay. Theo ông Ngô Minh Phước, để có thể triển khai ứng dụng công nghệ mở tại Việt Nam thành công, trước mắt cần thực thi các nhiệm vụ sau: cần xây dựng các chính sách, quy định về nguồn mở, chuẩn mở, dữ liệu mở để xây dựng khung hướng dẫn, hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp có thể định hướng về xu thế phát triển công nghệ mở của Việt Nam trong tương lai; khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo dựa trên nền tảng công nghệ mở để triển khai ứng dụng các công nghệ lõi của CMCN 4.0; khuyến khích đưa việc sử dụng và đào tạo về phần mềm mã nguồn mở vào trong trường đại học và cao đẳng. Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã được chia sẻ và trao đổi về các giải pháp công nghệ phát triển trên nền tảng công nghệ mở như: Giải pháp trong lĩnh vực môi trường (PAM AIR), Giải pháp về nông nghiệp thông minh…

Link liên kết nguồn: https://khoahocvacongnghevietnam.com.vn/khcn-trung-uong/25583-day-manh-ung-dung-cong-nghe-mo-trong-boi-canh-chuyen-doi-so.html

Theo Tạp chí KH&CN Việt Nam