Trang chủ >> Tin KH&CN trong nước   (26-11-2019)

TechDemo 2019: Liên kết hoạt động KH-CN các tỉnh, thành phố vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Sáng 26-11, tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) các tỉnh, thành phố vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị ký kết hợp tác hoạt động KH-CN giai đoạn 2019-2021. Hoạt động trên nhằm tăng cường sự phối hợp, tập trung nguồn lực và đẩy mạnh phổ biến, trao đổi các kết quả nghiên cứu giữa các địa phương...

Các tỉnh, thành phố vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên tham gia hội nghị ký kết gồm: Đăk Lăk, Đak Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận.

Chương trình liên kết, hợp tác hoạt động KH-CN của 12 địa phương trong vùng có 4 nội dung: nhân lực, thông tin KH-CN; nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KH-CN; phát triển thị trường công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và quản lý sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Để thực hiện chương trình, 12 Sở KH-CN trong vùng liên kết sẽ thực hiện theo kế hoạch đã thống nhất, phù hợp với đặc điểm địa lý, tự nhiên, tiềm năng thế mạnh của từng địa phương. Đồng thời, căn cứ vào nội dung nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ ưu tiên, chia sẻ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện.

Đối với Sở KH-CN tỉnh Đak Lak-là đơn vị chủ trì, phối hợp với các Sở trong vùng tổ chức thực hiện, tổng hợp các phiếu đề xuất hoặc doanh mục đặt hàng của các Sở KH-CN trong vùng hàng năm, báo cáo và xin chủ trương của Bộ KH-CN. Bên cạnh đó, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hợp tác giai đoạn 2019-2021 để báo cáo Bộ KH-CN vào năm 2021.
Tại Hội nghị, đại diện 12 Sở KH-CN các tỉnh, thành phố vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên đã tham gia thảo luận, nêu lên một số khó khăn đặc trưng của từng địa phương trong thực hiện nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KH-CN; khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo... Các đơn vị cũng đã thống nhất nội dung chương trình và ký kết hợp tác hoạt động KH-CN các vùng giai đoạn 2019-2021.
Tin, ảnh: NVL