Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (12-08-2020)

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ II

Sau hơn 2 ngày làm việc tích cực với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng 13/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Báo cáo chính trị, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ tiếp tục nêu cao tinh thần dân chủ, đổi mới, năng động, sáng tạo, hợp tác phát triển, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; góp phần cùng Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Các đại biểu biểu quyết, thống nhất các chỉ tiêu. Ảnh: HT

Trong đó, thực hiện các chỉ tiêu đến năm 2025: Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân; phấn đấu có trên 80% doanh nghiệp đạt và vượt kế hoạch hàng năm;  phấn đấu 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động học tập, quán triệt và thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hàng năm có từ 95% đảng viên trở lên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, hạn chế thấp nhất đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ và vi phạm kỷ luật Đảng; hàng năm, phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kiểm tra 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, kết nạp từ 500 đảng viên mới trở lên; phấn đấu hàng năm Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu hàng năm có trên 80% công đoàn cơ sở đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đoàn Thanh niên Khối, Công đoàn Viên chức tỉnh đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.


 

Đại biểu bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: HT

Đại hội đã bầu 26 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa II. Tại Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa II đã bầu Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối. Đồng chí Bùi Thái Trọng tái cử chức vụ Bí thư Đảng bộ Khối; đồng chí Võ Trung Thanh và Nguyễn Xuân Hơn tái cử chức vụ Phó Bí thư Đảng bộ Khối. Đại hội cũng đã bầu 58 đại biểu chính thức, 4 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.


 

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa II ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: HT

 

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI ra mắt tại Đại hội. Ảnh: HT

Link liên kết: http://baokontum.com.vn/xay-dung-dang/be-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh-lan-thu-ii-16054.html