Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (01-12-2022)

Các mục tiêu chủ yếu tỉnh Kon Tum đến năm 2030

Ngày 02-12-2022, tại hội nghị lần thứ mười, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đánh xem xét định hướng phát triển tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050.

 

Đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó bí thư tỉnh ủy, chủ tich UBND tỉnh trình bày tại Hội nghị

 

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng tỉnh Kon Tum trở thành tỉnh phát triển toàn diện, ổn định, bền vững và công bằng; trở thành cực phát triển quan trọng của vùng Tây Nguyên và cả nước với đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm: Công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, đô thị và nông thôn. Trong đó, nông nghiệp, du lịch, đô thị và nông thôn là trọng tâm; công nghiệp và hệ thống đô thị là mối quan tâm hàng đầu; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; có mối quan hệ liên kết phát triển mật thiết với các tỉnh lân cận trong vùng và cả nước; bền vững về môi trường sinh thái, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu cụ thể

- Về kinh tế:

+ Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 10%/năm; giai đoạn 2026-2030 đạt trên 9,5%/năm.

+ Cơ cấu ngành kinh tế ở giai đoạn 2021-2025 dự kiến với các ngành Công nghiệp - Xây dựng, Dịch vụ và Nông- Lâm-Thủy sản lần lượt là (32-33%), (42-43%) và (19-20%); giai đoạn 2026-2030 lần lượt là (33-35%), (43-45%) và (17-18%).

+ GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 70 triệu đồng/người, đến năm 2030 đạt khoảng trên 110 triệu đồng/người.

+ Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 đạt trên 250 triệu USD/năm và đến năm 2030 đạt trên 400 triệu USD/năm.

+ Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt trên 5.000 tỷ đồng và đến năm 2030 đạt trên 7.800 tỷ đồng.

+ Tổng vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt trên 118.000 tỷ đồng và giai đoạn 2026-2030 đạt trên 155.000 tỷ đồng.

+ Tỉ trọng kinh tế số đạt khoảng trên 20% GRDP vào năm 2025, đạt khoảng trên 30% GRDP vào năm 2030.

+ Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đến năm 2025 đạt khoảng trên 45%; đến năm 2030 đạt khoảng trên 50%.

+ Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5%/năm vào năm 2025 và ổn định đến năm 2030.

+ Tỉ lệ đô thị hoá đến năm 2030 khoảng 50-52%.

- Về văn hóa - xã hội:

+ Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt mức trên 0,65 vào năm 2025 và năm 2030 là 0,7.

+ Tuổi thọ bình quân đạt khoảng 69,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu khoảng 61 năm.

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng trên 45% vào năm 2025 và khoảng trên 60% vào năm 2030.

+ Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống dưới 60% vào năm 2025 và khoảng dưới 45% vào năm 2030.

+ Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3-4%/năm giai đoạn 2021-2030.

+ Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 30% vào năm 2025 và trên 40% vào năm 2030; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 25% vào năm 2025 và trên 35% vào năm 2030.

+ Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: Mầm non trên 50%, tiểu học trên 70%, trung học cơ sở trên 50%, trung học phổ thông trên 55% vào năm 2025; Mầm non trên 60%, tiểu học trên 80%, trung học cơ sở trên 65%, trung học phổ thông trên 65% vào năm 2030.

+ Tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt 100% sau năm 2025; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030.

+ Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi còn dưới 51‰ và trẻ em dưới 1 tuổi còn dưới 32,5‰ vào năm 2025; dưới 46‰ đối với trẻ em dưới 5 tuổi và dưới 29‰ dưới 1 tuổi vào năm 2030.

+ Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa trên 60% vào năm 2025 và trên 75% năm 2030; tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa đạt trên 90% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030.

+ Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện trên 99,8% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030.

- Về môi trường:

+ Tỷ lệ che phủ rừng phấn đấu đến năm 2025 đạt 64% và đến năm 2030 duy trì độ che phủ rừng 64%; tập trung nâng cao chất lượng rừng.

+ Tỷ lệ hộ gia đình ở khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95% vào năm 2025 và đạt trên 95% vào năm 2030.

+ Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường đạt trên 85% vào năm 2025 và trên 90% vào năm 2030.

+ Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý ở đô thị trên 90% vào năm 2025 và đạt 100% vào năm 2030.

+ Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 100%.

- Về an ninh, quốc phòng và các lĩnh vực khác:

+ Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hàng năm đạt trên 90% trở lên vào năm 2025 và trên 98% vào năm 2030.

+ Đến năm 2025, có trên 80% xã, phường, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đến năm 2030 số xã, phường, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt trên 95%.

                                                                                      Thanh Bình