Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (25-03-2020)

Chi bộ Sở KH&CN ban hành văn bản yêu cầu thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 1025-CV/TU, ngày 24/3/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid- 19 trong tình hình mới và Công điện số 03/CĐ-CTUBND, ngày 25/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về triển khai nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Chi bộ ban hành Công văn số 134-CV/CB, ngày 26/3/2020, nội dung Chi ủy chi bộ yêu cầu:

1. Giám đốc Sở, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ nghiêm túc triển khai thực hiện một số việc sau đây:

- Kịp thời đăng tải các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút mới của vi rút Corona (Gọi tắt Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh) và của ngành y tế lên Trang thông tin điện tử của Sở.

- Quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CCVCNLĐ) cơ quan, đơn vị hiểu, nắm vững và chủ động thực hiện các ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid- 19 của Trung ương và địa phương.

- Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ phòng, chống dịch Covid - 19 theo quy định tại cơ quan, đơn vị phục vụ CBCCVCNLĐ và người đến làm việc phòng, chống dịch Covid- 19.

- Cử người trực đăng ký, quản lý, theo dõi các cá nhân đến đăng ký làm việc tại cơ quan, đơn vị hàng ngày.

- Tăng cường chỉ đạo CBCCVCNLĐ thực hiện nhiệm vụ, trao đổi thông tin qua hệ thống iOffice và thư công vụ, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, đông người khi không cần thiết.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm tự bảo vệ, phòng, chống dịch Covid -19 cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 03/CĐ-CTUBND, ngày 25/3/2020.

- Bản thân và người thân trong gia đình không tham gia tụ tập đông người (trên 10 người) tại nơi công cộng không cần thiết.

- Chủ động khai báo sức khỏe qua phần mềm NCOVI theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covd- 19 tỉnh tại văn bản số 779/HD-BCĐ, ngày 13/3/2020 về thực hiện khai báo y tế toàn dân trên phần mềm NOCOVI.

- Khi bản thân và người thân trong gia đình có biểu hiện ho, sốt, khó thở kịp thời khai báo cho cơ quan y tế và lãnh đạo cơ quan, đơn vị biết