Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (09-07-2020)

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công điện tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Công điện số 06/CĐ-CTUBND ngày 10/7/2020 về tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Nội dung Công điện:
Thực hiện Công điện số 862/CĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 3612/BYT-DP ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y tế, Văn bản số 2497/BGDĐT-GDTC ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2314/UBND-KGVX ngày 30 tháng 6 năm 2020 về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, bạch hầu và các văn bản liên quan.
2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan:
- Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, hướng dẫn người dân khi có dấu hiệu của bệnh phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Tổ chức việc giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, xử lý triệt để không để dịch bùng phát, lan rộng; điều trị kịp thời người mắc bệnh, người lành mang trùng, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong.
- Xác định rõ địa bàn, đối tượng có nguy cơ mắc bệnh; tổ chức tiêm chủng đầy đủ vắc xin phòng bệnh bạch hầu cho các nhóm đối tượng; bảo đảm đủ kinh phí, phương tiện, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, thực hiện tốt công tác chẩn đoán sớm, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh; tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về công tác giám sát, chẩn đoán, điều trị; đảm bảo cung ứng đủ vắc xin phòng bệnh bạch hầu.
- Triển khai công tác kiểm soát, tăng cường phòng chống dịch bệnh bạch hầu theo hướng dẫn và đề nghị của Bộ Y tế tại Văn bản số 3612/BYT-DP ngày 03 tháng 7 năm 2020.
- Thường xuyên cập nhật thông tin dịch bệnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu để người dân tích cực, chủ động thực hiện, khi có dấu hiệu mắc bệnh đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các ngành liên quan và các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu trong trường học theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 2497/BGDĐT-GDTC ngày 09 tháng 7 năm 2020.
5. Sở Tài chính trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh bạch trên địa bàn tỉnh.
6. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Uỷ bạn nhân dân tỉnh nếu để dịch lan rộng, bùng phát trên địa bàn./.