Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (22-05-2023)

Công bố bổ sung TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 22/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 256/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó,công bố bổ sung 06 thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Các TTHC thuộc các lĩnh vực: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Khoa học và Công nghệ.

 

Trong đó, có 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ được công bố bổ sung gồm:

 

(1) Xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

 

(2) Xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành/.

 

File đính kèm: TẠI ĐÂY