Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (21-05-2020)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong tỉnh thực hiện thủ tục hành chính, ngày 21/5/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 313/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó có 25 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Sở Công thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải. Cụ thể như sau:

STT

MÃ SỐ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MỨC ĐỘ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Mức độ 3

Mức độ 4

I

SỞ CÔNG THƯƠNG

 

 

1

2.000607.000.00.00.H34

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

X

 

2

2.000647.000.00.00.H34

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

X

 

II

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

1

2.000134.000.00.00.H34

Khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

X

 

III

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

1

2.001832.000.00.00.H34

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

X

 

2

2.001827.000.00.00.H34

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

X

 

3

2.001823.000.00.00.H34

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

X

 

4

2.001819.000.00.00.H34

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP)

X

 

5

1.004363.000.00.00.H34

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

X

 

6

1.004346.000.00.00.H34

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

X

 

7

1.007931.000.00.00.H34

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

X

 

8

1.007932.000.00.00.H34

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

X

 

IV

SỞ Y TẾ

 

 

1

1.003803.000.00.00.H34

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

X

2

2.000984.000.00.00.H34

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

 

X

3

1.002952.000.00.00.H34

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

 

X

V

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

1

1.002268.000.00.00.H34

Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia

 

X

2

2.002286.000.00.00.H34

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng

 

X

3

2.002287.000.00.00.H34

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng

 

X

4

1.002856.000.00.00.H34

Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

 

X

5

1.000703.000.00.00.H34

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

 

X

6

2.002288.000.00.00.H34

Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

 

X

7

2.002289.000.00.00.H34

Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

 

X

8

1.001023.000.00.00.H34

Cấp Giấy phép liên vận qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia

 

X

9

1.002877.000.00.00.H34

Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

 

X

10

1.002869.000.00.00.H34

Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

 

X

11

1.002852.000.00.00.H34

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

 

X

 

UBND tỉnh giao các sở, ban ngành có Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến phối hợp với Viễn thông Kon Tum cập nhật, công khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đúng tiến độ, chất lượng theo quy định; tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum tại địa chỉ dichvucong.kontum.gov.vn.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hồng Vân