Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (30-08-2023)

Định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 21/8/2023, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 43/2023/QĐ-UBND quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Chi tiết nội dung: TẠI ĐÂY