Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (07-08-2022)

Học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII

Ngày 05/8/2022, Chi uỷ Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 - Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII.

 

Về dự Hội nghị có 52 cán bộ, công chức, người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ. Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Trung Kim - Bí thư Chi bộ, phát biểu khai mạc Hội nghị và thông báo nhanh về chương trình làm việc toàn khoá, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 04/5 đến ngày 10/5/2022 đã thành công tốt đẹp.

 

Đồng chí Đoàn Trọng Đức, Phó Bí thư Chi bộ phổ biến, quán triệt 04 Nghị quyết, gồm:

 

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16-6-2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao;

 

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16-6-2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 - tầm nhìn đến năm 2045;

 

- Nghị quyết số 20 NQ/TW ngày 16-6-2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

 

- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

 

 Mai Hoà