Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (23-03-2023)

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP TỈNH ĐỢT 1 NĂM 2022

Sáng ngày 23/3/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum, Hội đồng Sáng kiến tỉnh Kon Tum tổ chức họp xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng sáng kiến tỉnh.

 

Tham dự Hội đồng có sự tham gia của đồng chí Bùi Thanh Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh; đồng chí Huỳnh Trung Kim - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Đại diện Lãnh đạo các Sở Nội vụ, Thông tin và Truyền thông.

Năm 2023, Cơ quan Thường trực Hội đồng Sáng kiến tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ) đã tiếp nhận được một số hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh và hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cấp tỉnh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; qua rà soát, có tổng số 24 hồ sơ hợp lệ, đúng quy định.

 

Hội đồng Sáng kiến tỉnh Kon Tum họp xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2022.

Tại cuộc họp, với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, Hội đồng sáng kiến tỉnh đã nhận xét, đánh giá hồ sơ giải pháp, sáng kiến với các tiêu chí theo quy định hiện hành, bao gồm: Tóm tắt báo cáo giải pháp, sáng kiến; thời điểm áp dụng; tính mới, tính sáng tạo; khả năng áp dụng, hiệu quả mang lại; phạm vi ảnh hưởng... đồng thời chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế của các giải pháp, sáng kiến. Một số giải pháp, sáng kiến có khả năng, hiệu quả áp dụng cao. Tuy nhiên, vẫn còn có những giải pháp, sáng kiến thể hiện chưa rõ tính mới, tính sáng tạo, phạm vi ảnh hưởng hẹp, chưa mô tả được giải pháp, lợi ích mang lại của giải pháp, sáng kiến, thời gian áp dụng chưa đạt…

Trên cơ sở thảo luận, các thành viên hội đồng thống nhất xét chọn 14/20 sáng kiến đủ điều kiện được công nhận sáng kiến cấp tỉnh, 04/04 hồ sơ đạt điều kiện công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cấp tỉnh.

Tin bài: NVL