Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (10-08-2023)

Hội đồng đánh giá nghiệm thu dự án KH&CN cấp tỉnh

             Ngày 10/8/2023 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu dự án “Ứng dụng công nghệ sinh học hoàn thiện quy trình nhân giống, nuôi trồng nấm mối đen (Xerula radicata) tại tỉnh Kon Tum”; dự án do Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum chủ trì thực hiện.

 

            Tham gia Hội đồng có đồng chí Bùi Thanh Bình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Đoàn Trọng Đức, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên tham dự hội đồng là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường Cao đẳng Kon Tum, UBND thành phố Kon Tum, Trung tâm khuyến nông tỉnh, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum cùng đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN.

 

            Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Dự án đã hoàn thiện các nội dung: Tiếp nhận và hoàn thiện 02 quy trình công nghệ nhân giống, nuôi trồng nấm mối đen (Xerula radicata) tại tỉnh Kon Tum. Hiện nay, đơn vị chủ trì đã làm chủ các quy trình công nghệ nghệ và đang tiếp tục duy trì, ứng dụng các công nghệ đó vào sản xuất tại đơn vị. Dự án đã xây dựng thành công 02 mô hình ứng dụng: (1)Mô hình nhân giống nấm mối đen (Xerula radicata). Kết quả đã nhân giống 40 binh giống cấp 1, 40 bịch giống cấp 2 của nấm mối đen phục vụ cho xây dựng mô hình và lưu giữ giống; (2) Mô hình nuôi trồng nấm mối đen (Xerula radicata): tiến hành 05 đợt chính. Sản xuất được 2000 bịch phôi nấm, thu được 240 kg quả thể nấm mối đen thương phẩm. Sản phẩm của dự án đảm bảo các chỉ tiêu an toàn thực phẩm trong giới hạn cho phép. Hiện nay sản phẩm của dự án đã đưa ra bán ngoài thị trường và nhận được sự tiếp nhận của người tiêu dùng tại địa phương.

 

            Dự án đã góp phần tăng cường công tác chuyển giao khoa học và công nghệ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, gắn với công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, người dân vùng dự án nhằm nâng cao trình độ sản xuất, ứng dụng các công nghệ mới trong sản xuất nấm theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, an toàn cho môi trường và sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng. Dự án còn tạo dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ và người sản xuất có trình độ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

 

            Sau khi nghe báo cáo tóm tắt của đề tài các thành viên Hội đồng đã tiến hành thảo luận, đánh giá về nội dung kết quả đạt được trên cơ sở những kết quả của đề tài các thành viên Hội đồng đề nghị nhóm thực hiện đề tài cẩn chỉnh sửa, bổ sung theo các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, hoàn thiện báo cáo tổng kết và các sản phẩm của đề tài, nộp hồ sơ đăng ký nhiệm vụ và hồ sơ thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

 

            Hội đồng đã bỏ phiếu theo quy định, kết quả bỏ phiếu 08/08 phiếu: Đạt./.

NVL