Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (27-11-2023)

Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Ngày 27/11/2023 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Ứng dụng công nghệ không gian địa lý (viễn thám, GIS và GPS) trong quản lý quy hoạch và phát triển bền vững vùng trồng cây ăn trái trên địa bàn tỉnh Kon Tum dưới tác động của biến đổi khí hậu”. Đề tài do Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện nhiệm vụ; GS.TS. Nguyễn Kim Lợi chủ nhiệm đề tài.

Toàn cảnh Hội đồng

 

          Tham gia Hội đồng có đồng chí Bùi Thanh Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh - Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Huỳnh Trung Kim - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó chủ tịch Hội đồng, cùng các thành viên là đại diện của các Sở, ban, ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Kon Tum và đại diện UBND các huyện, thành phố.

 

          Hội đồng đã nghe Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo các sản phẩm khoa học và tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đến thời điểm nghiệm thu kết thúc, cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài đã cơ bản hoàn thành mục tiêu, nội dung, sản phẩm, tiến độ đề tài theo hợp đồng đã ký kết (đã được gia hạn). Bố cục báo cáo được trình bày logic, theo đúng hướng dẫn; Nội dung báo cáo kết quả thực hiện đề tài cơ bản đã bám sát đầy đủ các nội dung công việc, sản phẩm theo đề cương được phê duyệt.

          Sau 2 năm thực hiện, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đề ra với đầy đủ các nội dung, sản phẩm như đã đăng kí trong thuyết minh, bao gồm: (1) Bộ bản đồ số về địa hình, thổ nhưỡng ,thủy hệ, sử dụng đất; hiện trạng phân bố,thích nghi tự nhiên, năng suất của các loại cây ăn trái; (2) CSDL khí tượng thủy văn, thị trường cây ăn trái; (3) Module, WebGIS hỗ trợ quản lý, quảng bá, tiếp cận thông tin trực tuyến về các sản phẩm cây ăn trái; (4) Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế của các loại cây ăn trái; các giải pháp quy hoạch vùng, chuyển đổi mô hình sản xuất, ứng dụng công nghệ sản xuất cây ăn trái theo hướng bền vững, thích ứng BĐKH; (5) Công bố 4 bài báo nghiên cứu Khoa học.

 

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, đồng chí Bùi Thanh Bình - Chủ tịch hội đồng đã yêu cầu cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài tiếp thu ý kiến các thành viên trong Hội đồng để điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện Báo cáo kết quả nghiên cứu và các sản phẩm của đề tài.

Đề tài được 7/7 thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đạt./.

NVL