Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (02-08-2023)

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Ngày 02/8/2023 Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu dự án Sản xuất thử nghiệm cao từ rễ Đương quy Nhật Bản (Angelica acutiloba)”. Dự án do Công ty TNHH nông nghiệp công nghệ cao Tu Mơ Rông chủ trì; CN Nguyễn Đình Cảnh chủ nhiệm dự án.

Tham dự Hội đồng có ông Bùi Thanh Bình, Giám đốc Sở KH&CN, Phó chủ tịch Hội đồng KHCN tỉnh- Chủ tịch hội đồng; đồng chí Đoàn Trọng Đức, PGĐ Sở - PCT Hội đồng và các thành viên tham dự hội đồng là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị như: Sở Công thương, Sở y tế, UBND huyện Tu Mơ Rông, Hội Dược liệu tỉnh, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum cùng đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Dự án đã hoàn thiện các nội dung: Nghiên cứu tối ưu quy trình chiết xuất cao Đương quy giàu ligustilide 0,5% ở quy mô 20kg dược liệu/ mẻ; quy mô 100kg dược liệu/ mẻ. Nâng cấp và tối ưu quy trình chiết xuất cao Đương quy giàu ligustilide 0,59% ở quy mô 500kg được liệu/ mẻ. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cao định chuẩn giàu ligustilide 0,5% từ rễ Đương quy Nhật Bản. Đến thời điểm kiểm tra, nghiệm thu khối lượng, dự án đã hoàn thành các nội dung, khối lượng sản phẩm KH&CN theo yêu cầu. Đây là dự án có hàm lượng khoa học cao. dự án áp dụng phương pháp chiết xuất và cô đặc dược liệu tiên tiến. Dự án có tính ứng dụng cao, có khả năng áp dụng vào thực tiễn nên đang được đơn vị chủ trì tiếp tục duy trì và mở rộng sản xuất.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt của đề tài các thành viên Hội đồng đã tiến hành thảo luận, đánh giá về nội dung kết quả đạt được trên cơ sở những kết quả của đề tài các thành viên Hội đồng đề nghị nhóm thực hiện đề tài cẩn chỉnh sửa, bổ sung theo các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, hoàn thiện báo cáo tổng kết và các sản phẩm của đề tài, nộp hồ sơ đăng ký nhiệm vụ và hồ sơ thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Hội đồng đã bỏ phiếu theo quy định, kết quả bỏ phiếu 08/08 phiếu: Đạt./.

 NVL