Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (28-12-2022)

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ:“Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đăk Hà”, tỉnh Kon Tum”

Ngày 27/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đối với dự án: “Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đăk Hà”, tỉnh Kon Tum”.  Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý KHCN trí tuệ Việt Nam. Chủ nhiệm dự án: TS. Vương Thị Thanh Trì.

 

Quang cảnh buổi làm việc của Hội đồng tư vấn

 

Thành phần tham dự Hội đồng: ông Bùi Thanh Bình - Giám đốc Sở KH&CN, Phó chủ tịch Hội đồng KHCN tỉnh, chủ tịch hội đồng, thành viên tham dự hội đồng là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Đăk Hà, Sở Công Thương cùng đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN.

Cơ quan chủ trì báo cáo kết quả thực hiện dự án trước Hội đồng tư vấn

 

Đại diện cơ quan chủ trì đã báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án trước hội đồng. Đến thời điểm báo cáo, các mục tiêu, nội dung đề ra cơ bản đã hoàn thành (đã gia hạn 6 tháng). Trong đó, đã đạt được một số sản phẩm dự án theo yêu cầu như:

 

1.Bản mô tả kỹ thuật sản xuất các loại gạo thơm Đăk Hà

 

2. Bản đồ vùng sản xuất các loại gạo thơm Đăk Hà: đã được UBND tỉnh, UBND huyện Đăk Hà xác nhận vùng sản xuất các loại gạo thơm Đăk Hà

 

3. Bộ tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm gạo mang nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đăk Hà”

 

4. Quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đăk Hà”

 

5. Nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đăk Hà” : Logo nhãn hiệu chứng nhận “Gạo  thơm Đăk Hà” được chủ sở hữu, người sản xuất kinh doanh sản phẩm lựa chọn. Logo có tính thẩm mỹ, màu sắc hài hòa, thể hiện được nét đặc trưng của sản phẩm.

 

6. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Gạo thơm Đăk Hà”: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số: 442635 được cấp theo Quyết định số 93980/QĐ-SHTT của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ngày 24 tháng 10 năm 2022.

 

 Logo nhãn hiệu “ Gạo Thơm Đăk Hà”

Với kết quả báo cáo và sản phẩm của dự án mà cơ quan chủ trì đã báo cáo, các thành viên hội đồng đã tiến hành thảo luận, tham gia ý kiến. Trên cơ sở đó, hội đồng yêu cầu cơ quan chủ trì tiếp thu các ý kiến, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện báo cáo. Trong đó, cần nêu rõ thêm nội dung không tiến hành lấy mẫu gạo gửi phân tích như đề xuất trong thuyết minh; điều chỉnh số liệu diện tích đất theo đúng kết quả thống kê mới nhất của tỉnh, bổ sung thêm diện tích đất trồng lúa của xã Đăk La, hay nên đề xuất, khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh cần  thay đổi công nghệ để sản phẩm đượ bắt mắt hơn, …

 

Kết thúc buổi họp nghiệm thu, các thành viên hội đồng đã thống nhất nghiệm thu bằng hình thức bỏ phiếu theo quy định với kết quả:  đạt./.