Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (27-11-2023)

Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023

Ngày 27/11/2023 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023, đề tài “Ứng dụng GIS và mô hình hóa đánh giá nguồn nước tưới nông nghiệp tỉnh Kon Tum  theo  các kịch bản biến đổi khí hậu cập nhật (CMIP6)”.  Đề tài do Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ; GS.TS. Nguyễn Kim Lợi đăng ký chủ nhiệm đề tài.

 Toàn cảnh Hội đồng

Tham dự Hội đồng có đồng chí Bùi Thanh Bình - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Huỳnh Trung Kim - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Phó chủ tịch Hội đồng; cùng với sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành như Chi cục Thủy lợi, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài khí tượng thủy văn Kon Tum.

Đề tài được đưa vào triển khai thực hiện nhằm đánh giá sự tác động của biến đổi khí hậu đến nguồn tài nguyên nước đặc biệt là nguồn nước tưới trong nông nghiệp từ đó góp phần vào việc định hướng quy hoạch và quản lý tài nguyên nước cũng như phát triển nông nghiệp bền vững trên các lưu vực tại tỉnh Kon Tum

Sau khi nghe trình bày thuyết minh của đại diện cơ quan đăng ký chủ trì, các thành viên Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến để cơ quan đăng ký chủ trì bổ sung, chỉnh sửa. Đề tài được Hội đồng nhất trí thông qua để đưa vào triển khai thực hiện với số điểm 78,4.

NVL