Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (23-05-2023)

Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Xây dựng, quản lý, khai thác và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Du lịch Kon Tum”

Thực hiện Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện trong năm 2023 (bổ sung). Ngày 23/5/2023 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Xây dựng, quản lý, khai thác và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Du lịch Kon Tum” thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030. Nhiệm vụ do Chi nhánh Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp INVESTIP (TP.Hà Nội) đăng ký chủ trì; CN Nguyễn Khắc Phi đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ.

 

Tham dự Hội đồng có đồng chí Bùi Thanh Bình - Giám đốc Sở KH&CN, PCT Hội đồng KH&CN tỉnh, Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Huỳnh Trung Kim - PGĐ Sở KH&CN, Phó chủ tịch Hội đồng và đại diện Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh Kon Tum, đại diện lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, UBND thành phố Kon Tum, UBND huyện Kon Plông.

Nhiệm vụ được đưa vào triển khai nhằm xây dựng Nhãn  hiệu  chứng nhận  “Du  lịch  Kon Tum”  được  Cục  Sở hữu  trí  tuệ cấp văn bằng bảo hộ. Xây  dựng  được  bộ công cụ quản lý, khai thác và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Du  lịch  Kon Tum” có hiệu quả trong thực tiễn, góp phần xây dựng thành công thương hiệu Du lịch Kon Tum trong và ngoài nước.

Trên cơ sở báo cáo của cơ quan đăng ký chủ trì, các thành viên Hội đồng đã tham gia đóng góp các ý kiến chỉnh sửa bổ sung các nội dung của nhiệm vụ. Chi nhánh Công ty cổ phần sở hữu công nghiệp INVESTIP (TP.Hà Nội) và CN Nguyễn Khắc Phi được Hội đồng nhất trí lựa chọn là Cơ quan chủ trì và Chủ trì nhiệm vụ “Xây dựng, quản lý, khai thác và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Du lịch Kon Tum”” với số điểm 86./.

Tin, ảnh: NVL