Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (23-12-2022)

Hội đồng tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

         Ngày 23/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh:  Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá trà sóc bản địa ở vùng sinh thái lưu vực tỉnh Kon Tum. Đề tài do Trường Đại học Cần Thơ  đăng kí chủ trì thực hiện, PGS. TS. Dương Nhựt Long đăng kí chủ nhiệm.

          Tham dự Hội đồng có đồng chí Bùi Thanh Bình - GĐ Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Đoàn Trọng Đức - PGĐ Sở KH&CN, PCT Hội đồng, đại diện các cơ quan, đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trường Cao Đẳng Cộng đồng, Chi Cục  Chăn nuôi - Thú y, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ia H’Drai.

          Đề tài được đưa vào triển khai nhằm đánh giá khả năng sinh sản và nuôi thương phẩm giống cá Trà sóc trên địa bàn tỉnh Kon Tum, qua đó hoàn thiện quy trình công nghệ sinh sản và nuôi thương phẩm giống cá trà sóc phù hợp với điều kiện của tỉnh Kon Tum.

          Trên cơ sở báo cáo của cơ quan đăng ký chủ trì, các thành viên Hội đồng đã tham gia đóng góp các ý kiến chỉnh sửa bổ sung các nội dung của đề tài. Đề tài được Hội đồng nhất trí thông qua để đưa vào triển khai thực hiện với số điểm: 86,2 điểm

NVL