Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (20-11-2022)

Hội nghị bàn giao kết quả các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2022

 

          Thực hiện Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum. Ngày 18/11/2022, Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum đã tổ chức Hội nghị bàn giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Trọng Đức, Phó Giám đốc Sở - Chủ trì Hội nghị và đại diện các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; UBND các huyện: Kon Plông, Đăk Tô, Đăk Hà, Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Sa Thầy, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Ia H’Drai, thành phố Kon Tum; Hội Dược liệu tỉnh Kon Tum; Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN.

 

Đ/c Đoàn Trọng Đức, Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc Hội nghị

          Tại Hội nghị, Sở KH&CN đã bàn giao kết quả 9 nhiệm vụ KH&CN đã nghiệm thu cho 14 đơn vị trên địa bàn tỉnh để tiếp tục ứng dụng, nhân rộng trong thực tiễn. Đồng thời, đề nghị các đơn vị sau khi nhận bàn giao cần xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể các kết quả nghiên cứu, phối hợp với cơ quan chủ trì và chủ nhiệm của nhiệm vụ khoa học công nghệ để ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn một cách hiệu quả; hàng năm báo cáo kết quả ứng dụng về sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Sở KH&CN bàn giao kết quả nhiệm vụ KH&CN cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các trường Đại học, Cao đẳng, các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh

Tin, ảnh: NVL