Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (09-01-2023)

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 6/01/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

 

Thành phần tham dự hội nghị Đoàn chủ tịch gồm có: đ/c Bùi Thanh Bình – Giám đốc Sở KH&CN và đ/c Nguyễn Thị Phượng – Phó chủ tịch Công đoàn Sở; cùng toàn thể lãnh đạo Sở công chức, viên chức và người lao động của ngành.

 

Trong năm 2022, Sở KH&CN tỉnh Kon Tum đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch và đạt được kết quả tích cực như: đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành 01 Nghị quyết, 13 Quyết định, 03 Kế hoạch phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành KH&CN; đã ký kết với các cơ quan, tổ chức để chủ trì thực hiện 9 đề tài, dự án cấp tỉnh thực hiện năm 2022 và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 03 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2023; Tham gia ý kiến về công nghệ 106 công trình, dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực sản xuất chế biến gỗ, chế biến dược liệu, sản xuất rau, quả công nghệ cao, thủy điện, trang trại chăn nuôi công nghệ cao, thủy điện; Tham mưu Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận 25 sáng kiến cấp tỉnh năm 2021; xét, công nhận 7 sáng kiến cấp tỉnh có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2021; Phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức họp hội đồng tư vấn tuyển chọn đơn vị chủ nhiệm dự án Quản lý, khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý “Đăk Hà” cho sản phẩm cà phê Đăk Hà của tỉnh Kon Tum do Trung ương quản lý; ...Bên cạnh đó, công tác phong trào thi đua năm 2022 cũng đạt được một số kết quả thiết thực: phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn; thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đã ban hành danh mục tài liệu và quy trình nội bộ thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 để triển khai áp dụng tại Sở,… và tại hội nghị BCH cũng đã đề ra kế hoạch thi đua với các chỉ tiêu phấn đấu cho năm 2023.

 

Với nhiệm vụ năm 2023, Sở KH&CN đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu HĐND-UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị đối với nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum; Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 –2030; Tập trung phát triển tiềm lực KH&CN cho Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN để tăng cường năng lực nghiên cứu, chuyển giao kết quả khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh; Tổ chức xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đưa vào thực hiện năm 2023 phù hợp với định hướng phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh; Tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia các Chương trình/Đề án quốc gia về phát triển KH&CN; đăng ký sử dụng mã số mã vạch, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, từng bước xây dựng thương hiệu; Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030; Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phát triển thị trường KH&CN, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum; Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra nhà nước về khoa học và công nghệ; Xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tự chủ tài chính của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Dịch vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2023 –2025; Tăng cường hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh; …

Quảng cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị đã tiến hành thảo luận và đại diện các phòng, đơn vị đã tham gia các bài tham luận để đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ và nêu ra các giải pháp để tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn trong triển khai của từng mảng hoạt động của đơn vị trong năm tới.

  

Đ/c Bùi Thanh Bình – Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Bùi Thanh Bình đã ghi nhận những kết quả đạt được của các bộ phận, đơn vị trong công tác triển khai nhiệm vụ và đánh giá cao việc các bộ phận đã chỉ ra được những hạn chế còn tồn tại và những giải pháp cụ thể cần triển khai trong năm tới. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu, các phòng, bộ phận cần xác định rõ lại các nhiệm vụ trọng tâm của năm tới. Và để đạt được các chỉ tiêu phấn đấu đề ra trong năm 2023, đ/c Bùi Thanh Bình yêu cầu toàn thể công chức, viên chức và người lao động cần chủ động hơn nữa, đoàn kết và năng động hơn để thực hiện có hiệu quả theo chủ đề: “Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn; đẩy mạnh hoạt động phong trào công đoàn; xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cơ quan”.

 

Cũng tại hội nghị, Lãnh đạo Sở KH&CN đã khen tặng 06 tập thể và 35 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và hội nghị đã triển khai thành công, tốt đẹp.

 

Một số hình ảnh Lãnh đạo Sở KH&CN tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022: