Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (13-12-2019)

Hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Kon Tum khóa XI

Ngày 13/12, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Kon Tum khóa XI tiến hành Hội nghị lần thứ 18. Đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: HT

Hội nghị thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Theo đó, tổng thu ngân sách địa phương thực hiện đến ngày 31/10/2019 là 654,59 tỷ đồng; ước thực hiện năm 2019 là 766,04 tỷ đồng, đạt 119,6% dự toán tỉnh giao, 111,8% dự toán HĐND thành phố quyết định. Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện đến ngày 31/10/2019 là 548,95 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2019 là 727,266 tỷ đồng, bằng 113,6% dự toán tỉnh giao, bằng 107,6% Nghị quyết HĐND thành phố quyết định.

Trong năm 2019, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá được tập trung triển khai; các sản phẩm chủ lực, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được chú trọng phát triển; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá; đời sống người dân được nâng lên. Trong năm, số hộ nghèo giảm còn 1.360 hộ, chiếm tỷ lệ 3,17% (giảm 1,25% so với cuối năm 2018, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra (kế hoạch giảm 1%).

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển đô thị, quản lý đô thị, xây dựng đô thị “xanh - sạch - đẹp - văn minh - hiện đại”; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; chất lượng y tế, giáo dục, văn hóa tiếp tục được nâng lên. Tính đến tháng 10/2019, có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong năm 2020, thành phố Kon Tum tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; chú trọng phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Link liên kết nguồn: http://baokontum.com.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-lan-thu-18-ban-chap-hanh-dang-bo-thanh-pho-kon-tum-khoa-xi-13455.html

Theo Baokontum.com.vn