Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (31-05-2023)

Họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu dự án KH&CN: “Hoàn thiện quy trình sản xuất một số sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh”

Chiều ngày 31/5/2023, Tại phòng họp Sở KH&CN đã tổ chức buổi họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Hoàn thiện quy trình sản xuất một số sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh” do ThS. Trần Đức An làm chủ nhiệm dự án và Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum làm cơ quan chủ trì.

 

Thành phần tham dự Hội đồng gồm: Ông Bùi Thanh Bình – Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh – Chủ tịch Hội đồng, cùng các thành viên và các đại biểu tham dự là đại diện lãnh đạo các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Quảng cảnh buổi làm việc của Hội đồng nghiệm thu đề tài

 

Sau khi Thư ký Hội đồng giới thiệu thành phần và lý do tổ chức cuộc họp, đại diện cơ quan chủ trì báo cáo tóm tắt quá trình triển khai thực hiện dự án. Căn cứ theo hợp đồng ký kết thực hiện dự án KH&CN với Sở KH&CN, cơ quan chủ trì đã tổ chức triển khai theo đúng mục tiêu, nội dung đề ra của dự án và đã đạt được một số kết quả như sau:

 

-  Hoàn thiện 02 công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh gồm: (1) Quy trình sản xuất trà ô long sâm Ngọc Linh; (2) Quy trình sản xuất cao khô sâm Ngọc Linh

 

-  Mô hình dây chuyền công nghệ sản xuất sản xuất sản phẩm trà Ô long sâm Ngọc Linh; cao khô sâm Ngọc Linh Đảm bảo đồng bộ, hệ thống dây chuyền sản xuất đáp ứng yêu cầu về  công suất (theo danh mục thiết bị dự án đầu tư) và chất lượng sản phẩm của dự án đã được.

 

-  Sản phẩm trà Ô long Ngọc Linh, Cao sâm Ngọc Linh trong đó: 1.000 hộp trà ô long và 4kg cao khô (dạng bột) 

ThS. Trần Đức An – chủ nhiệm dự án báo cáo kết quả thực hiện trước Hội đồng KH&CN

 

Sau đó, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, đánh giá chung về kết quả đạt được của dự án cho đến thời điểm báo cáo dự án đã đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Hội đồng cũng nhận định kết quả của dự án góp phần đa dạng hóa các sản phẩm từ Sâm Ngọc linh, nâng cao chất lượng sản phẩm, phù hợp với định hướng của tỉnh về mở rộng và chế biến sâu các sản phẩm từ Sâm ngọc linh. Tuy nhiên, các thành viên Hội đồng đề nghị cơ quan chủ trì tiếp thu các ý kiến và chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo để gửi Sở KH&CN hoàn tất thủ tục nghiệm thu, kết thúc dự án. Trong đó, cần quan tâm đến các ý kiến như: lựa chọn và sửa lại tên, nhãn hiệu sản phẩm cho phù hợp; làm rõ quy trình đã hoàn thiện những gì; đánh giá lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của dự án; phương án phát triển; bố cục lại báo cáo đảm bảo tính logic hơn;…  

 

Kết thúc buổi làm việc, Hội đồng đã bỏ phiếu theo quy định, kết quả bỏ phiếu 08/08 phiếu: Đạt./.

hbnguyet