Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (16-01-2023)

Họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum

Ngày 16/01/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng  tư vấn xác định nhiệm vụ thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2030 thực hiện năm 2023. Đơn vị đề xuất là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum về xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “ Du lịch Kon Tum”  cho dịch vụ du lịch và các dịch vụ liên quan...

 

Được sự ủy quyền của Giám đốc Sở, Đ/c Huỳnh Trung Kim – Phó giám đốc Sở KH&CN, Phó chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp cùng với thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các đơn vị như: Hiệp hội du lịch tỉnh Kon Tum, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, UBND tp. Kon Tum, huyện Kon Plong và đại diện các phòng, đơn vị thuộc sở cùng tham dự.

Quang cảnh cuộc họp Hội đồng

 

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã tập trung phân tích, đánh giá đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo các tiêu chí như: Tính cấp thiết; tính liên ngành, liên vùng và tầm quan trọng của vấn đề khoa học đặt ra; khả năng không trùng lắp với các nhiệm vụ khác; nhu cầu cần thiết phải huy động nguồn lực của tỉnh cho việc thực hiện; khả năng huy động được nguồn kinh phí ngoài ngân sách để thực hiện.

 

Kết thúc buổi họp, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu thống nhất và tiến hành các bước theo đúng qui định./.

hbnguyet