Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (25-03-2020)

Hướng dẫn phân loại đối tượng và thực hiện các biện pháp xử lý đối với đối tượng nhiễm, nghi nhiễm và tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19”, Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19” và Quyết định số 963/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19,

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh ban hành văn bản số Số: 899/HD-BCĐ, ngày 21/3/2020 về hướng dẫn phân loại đối tượng và thực hiện các biện pháp xử lý đối với đối tượng nhiễm, nghi nhiễm và tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2

Hướng dẫn số 899/HD-BCĐ