Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (11-05-2020)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện Công văn số 1218/BKHCN-VP ngày 29/4/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020, Công văn số 1607/UBND-KGVX ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch số 20/KH-SKHCN ngày 12/5/2020 về tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 trên địa bàn tỉnh Kon Tum gồm 4 nội dung:

1. Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc treo băng rôn khẩu hiệu chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 tại cơ quan (từ ngày 14 - 19/5/2020).

2. Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị liên quan:

+ Xuất bản Ấn phẩm khoa học và công nghệ chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (trước ngày 14/5/2020).

+ Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục Khoa học và Công nghệ số 2 năm 2020 phát sóng trong tháng 5/2020.

+ Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các thành tựu khoa học và công nghệ, các cá nhân có nhiều đóng góp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, giới thiệu các mô hình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ,… trên Trang Thông tin điện tử của Sở.

3. Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trực tiếp cho tập thể, cá nhân trong tỉnh có nhiều đóng góp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phù hợp với tình hình thực tế, xong trước ngày 18-5-2020.

4. Phát động phong trào thi đua chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020 tại Sở Khoa học và Công nghệ.

4.1 Tổ chức Cuộc thi “Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính”

- Nội dung:  Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính.

- Hình thức: Soạn thảo văn bản trực tiếp trên máy tính trong thời gian 90 phút.

- Thời gian, địa điểm: Giao Văn phòng sở tham mưu.

- Đối tượng: Chuyên viên (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

4.2  Tổ chức phong trào thi đua “Công chức, viên chức và người lao động Sở Khoa học và Công nghệ năng động, sáng tạo, tích cực nghiên cứu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”

- Nội dung:

+ Thường xuyên rà soát thủ tục hành chính để kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính không còn phù hợp.

+ Xử lý văn bản đi – đến kịp thời, nâng cao chất lượng tham mưu ban hành văn bản, không để tồn đọng nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ bị trễ hạn.

+ Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp, sáng kiến phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020

- Đối tượng tham gia: Công chức, viên chức và người lao động Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc Sở.

Việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ, phổ biến rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ, qua đó nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của khoa học và công nghệ đối với phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học và công nghệ; động viên khích lệ thế hệ trẻ say mê nghiên cứu khoa học góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum./.

Hồng Vân