Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (30-06-2020)

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, ngay từ đầu năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều quyết định, kế hoạch... để đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, đồng thời tích cực triển khai các thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh,...  và tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành. Đến nay, hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả chủ yếu sau:

Công tác tham mưu, xây dựng văn bản: Tham mưu UBND tỉnh ban hành: 01 văn bản quy phạm pháp luật, 15 văn bản khác phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành khoa học và công nghệ. Tham mưu Trưởng ban tổ chức công nhận kết quả Cuộc thi thiết kế logo Chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" và Nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum. Tham mưu, trình UBND tỉnh dự thảo "Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp Bộ, cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025".

Công tác quản lý khoa học: Tổ chức nghiệm thu 01 đề tài KH&CN cấp tỉnh; Tổ chức kiểm tra tiến độ 04 đề tài, dự án. Tổ chức thông báo tuyển chọn, xét giao trực tiếp cơ quan chủ trì 07 đề tài, dự án thực hiện năm 2020. Hiện nay đã tiếp nhận 07 hồ sơ và tổ chức 04 Hội đồng tuyển chọn, xét giao trực tiếp cơ quan chủ trì và đang hoàn thiện dự toán để ký kết hợp đồng triển khai thực hiện. Chuyển giao kết quả 02 đề tài, dự án năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để triển khai ứng dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý công nghệ, quản lý doanh nghiệp KH&CN: Tham gia ý kiến về công nghệ đối với 23 dự án đầu tư. Ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020. Tham mưu triển khai tổ chức cuộc thi khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Cấp 01 Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ cho Công ty TNHH Công nghệ hữu cơ sinh học An Thái.

Tổ chức triển khai thực hiện 04 dự ánthuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020; Hướng dẫn 03 tổ chức, cá nhân đăng ký nhãn hiệu. Tổ chức họp xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ: (1) Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Cam Đăk Hà”, tỉnh kon Tum; (2) Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đăk Hà”, tỉnh Kon Tum. Phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa và hoàn chỉnh các mẫu (03 mẫu) Logo Chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh; Nhãn hiệu chứng nhận sâm Ngọc Linh Kon Tumvà dự thảo văn bản của UBND tỉnh trình xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phối hợp với Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL hoàn tất hồ sơ đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận các sản phẩm dược liệu tỉnh Kon Tum; Phối hợp với Viện Thổ Nhưỡng, UBND huyện Đắk Hà tổ chức lớp tập huấn vận hành mô hình quản lý, sử dụng thương hiệu "Đăk Hà" đối với sản phẩm cà phê cho cán bộ quản lý và doanh nghiệp theo hợp đồng thực hiện dự án " Xây dựng chỉ dẫn địa lý "Đăk Hà" cho sản phẩm cà phê huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Hoạt động quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân, hoạt động sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: Tiếp nhận, cấp giấy phép mới, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép cho 06 cơ sở X - quang và Phê duyệt 01 Kế hoạch Ứng phó sự cố cấp cơ sở. Tham mưu Hội đồng sáng kiến tỉnh công nhận 23 sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2019 và 08 sáng kiến cấp tỉnh đợt 02 năm 2019. Tổ chức họp xét, công nhận sáng kiến và đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả của 07 sáng kiến, đề tài cấp tỉnh.

Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: Tổ chức kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hoá dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tại 06 cơ sở trên địa bàn tỉnh, qua kiểm tra, không phát hiện vi phạm. Tổ chức kiểm tra độc lập về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại 10 doanh nghiệp, qua kiểm tra, nhìn chung các cơ sở chấp hành tốt các quy định của nhà nước, chưa phát hiện sai phạm. Đoàn kiểm tra cũng đã tiến hành lấy 06 mẫu xăng gửi phân tích, hiện đang trong thời gian chờ kết quả. Phối hợp Cục thuế tỉnh và Cục Quản lý thị trường kiểm tra liên ngành tại các doanh nghiệp năm 2020 (theo Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh về việc xắp xếp kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020).

Hướng dẫn 03 doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để được nhận hỗ trợ từ Dự án Năng suất Chất lượng.

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại - tố cáo: Tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa và an toàn bức xạ hạt nhân tại 12 cơ sở theo kế hoạch, đồng thời kết hợp với việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các cơ sở được được thanh tra. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 03 cơ sở vi phạm (02 cơ sở vi phạm sử dụng phương tiện đo nhóm 2 hết hạn kiểm định, tháo dỡ niêm phong, kẹp chì trên phương tiện đo và 01 cơ sở vi phạm về nhãn hàng hóa kinh doanh hàng hóa có nhãn hàng hóa nhưng bị che lấp, mờ không đọc được). Đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 cơ sở có hành vi vi phạm với tổng số tiền là 4.000.000 đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở không nhận được đơn thư kiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

  - Hoạt động nghiên cứu triển khai: Triển khai thực hiện theo tiến độ, thuyết minh đã được phê duyệt đối với Đề tài "Hoàn thiện quy trình chiết xuất dịch chiết từ đảng sâm, nấm đông trùng hạ thảo và đề xuất các sản phẩm ứng dụng trong chế biến" và Dự án "Xây dựng mô hình trồng cây Lan Kim tuyến (Anoectochilus sp.) dưới tán rừng tại 2 huyện huyện Tu Mơ Rông và huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum"; Xây dựng thuyết minh và dự toán Đề tài "Ứng dụng công nghệ sinh học hoàn thiện quy trình nhân giống, nuôi trồng nấm mối đen (Xerularadicata) tại tỉnh Kon Tum"; Sản xuất và tiêu thụ được 1.000 kg chế phẩm sinh học, hơn 800 cây lan giả hạc, 705 cây dâu tây, 650 cây chuối; Triển khai thực hiện sản xuất giống bằng phương pháp nuôi cấy mô 5.000 cây giống ba kích và một số loại lan rừng, dâu tây, chuối...

- Hoạt động Thông tin và Thống kê KH&CN: Phát hành Bản tin KH&CN số 1/2020 và số 2/2020; Cập nhật 307 tin bài lên website của Sở KH&CN; Phát hành ấn phẩm thông tin KH&CN số Xuân 2020 và Ấn phẩm thông tin KH&CN số đặc biệt chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam; Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh thực hiện và phát sóng 03 Chuyên mục khoa học và công nghệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cấp 02 Giấy chứng nhận kết đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

- Hoạt động dịch vụ KH&CN: Kiểm định, hiệu chuẩn 1060 phương tiện đo các loại; Thử nghiệm 356 mẫu sản phẩm, hàng hóa; Đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét cho 33 công trình; Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho 4 doanh nghiệp (1 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO và 3 doanh nghiệp đăng ký sử dụng mã số mã vạch); Kiểm định 6 thiết bị X-quang và kiểm xạ 5 phòng chụp X-quang; Phối hợp với Cục thuế tỉnh triển khai dán tem đồng hồ tổng cột đo nhiên liệu tại 16 lượt cửa hàng kinh doanh xăng, với 52 lượt cột đo xăng dầu; Duy trì hoạt động điểm bảo hành, bảo dưỡng cân Nhơn Hòa tại Kon Tum.

Kiểm định viên đang kiểm định máy X - Quang

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tập trung triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1.Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch KH&CN tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025;

2. Tham mưu họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 (đợt 1) các đề tài còn lại khi đủ điều kiện. Tổ chức Hội đồng tư vấn nghiệm thu các đề tài, dự án kết thúc; kiểm tra, giám sát các đề tài thực hiện trong năm 2020. Thông báo đề xuất, tổng hợp danh mục và tham mưu tổ chức Hội đồng xác định nhiệm vụ năm 2021.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020; tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2020;

4. Chuyển giao các kết quả nghiên cứu và hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu để phát triển sản xuất, kinh doanh. Hướng dẫn doanh nghiệp đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh hàng năm để thực hiện.

5. Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng các dự án tham gia các chương trình khoa học và công nghệ Quốc gia để được hỗ trợ, cho vay, tài trợ thực hiện đổi mới công nghệ, tạo ra sản phẩm mới có chất lượng, có sức cạnh tranh (như chương trình nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020; Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia; chương trình phát triển tài sản trí tuệ...).

6. Tham mưu UBND tỉnh bổ sung các dự án, ý tưởng khởi nghiệp được xét duyệt và doanh nghiệp khởi nghiệp vào đối tượng được tài trợ, cho vay từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh.

7. Tổ chức tư vấn, hỗ trợ các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu mua sáng chế bản quyền, nhập khẩu công nghệ theo quy định;  Thực hiện công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực sở hữu trí tuệ, quản lý công tác an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

8. Tiếp tục triển khai “Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020”; Triển khai thực hiện dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Kon Tum” giai đoạn 2017-2020./.

9. Tham mưu Hội đồng sáng kiến tỉnh tổ chức họp xét đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh năm 2020;  Hướng dẫn, tổng hợp, tổ chức xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019;

10. Tiếp tục thanh tra, kiểm tra nhà nước về khoa học và công nghệ.

11. Tổ chức kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại 18 cơ quan và kiểm tra thông qua Hồ sơ tại 14 cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh (theo kế hoạch đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt)./.

Hồng Vân