Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (06-10-2020)

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ quý III năm 2020

Trong quý III năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch và đạt được một số kết quả chủ yếu sau:

Công tác tham mưu

Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 về việc phê duyệtKế hoạch “Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2030”; 09 Quy chế quản lý và sử dụng nhãn chứng nhận dược liệu (Đinh lăng, Ý dĩ, Sa nhân tím, Nghệ vàng, Lan Kim tuyến, Ngũ vị tử, Đương quy, Đảng sâm, Nấm linh chi) tỉnh Kon Tum và nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ được Sở hữu trí tuệ Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ;Các Văn bản đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum (Quy chế quản lý Nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum; Xác nhận bản đồ vùng vùng sản xuất các sản phẩm Sâm Ngọc Linh Kon Tum đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận); Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum; Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án Nhãn hiệu chứng nhận “Dệt Thổ cẩm Kon Tum” thực hiện năm 2020 (lĩnh vực sở hữu trí tuệ); Công văn số 2642/UBND-KGVX ngày ngày 23/7/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ủy quyền thực hiện các thủ tục đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum; Quyết định ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận cà phê xứ lạnh Kon Tum tại Tờ trình số 37/TTr-SKHCN ngày 13/8/2020; Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 về việc Công nhận sáng kiến cấp tỉnh được áp dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum đợt 2 năm 2020; Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 về việc Kiện toàn Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum; Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Kon Tum.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành định hướng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2021.

Trình UBND tỉnh Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2020 cho 02 sản phẩm là đẳng sâm và lan kim tuyến.

Công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Tổ chức 07 Hội đồng đánh giá hồ sơ xét giao trực tiếp các đề tài/dự án đợt 1, 2 ((1) Trồng thực nghiệm Sâm cau (Cuculigo orchioides Gaertn) dưới tán rừng trên một số tiểu vùng sinh thái của tỉnh Kon Tum; (2) Đánh giá, chọn lọc giống Nếp than trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (3) Điều tra hiện trạng phân bố, đề xuất giải pháp bảo tồn quần thể loài Bò tót (Bos gaurus) tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray; (4) Nghiên cứu ứng dụng giải pháp sinh học trong phòng chống sinh vật hại phục vụ sản xuất một số loại cây trồng hàng năm chủ lực theo hướng hữu cơ, an toàn và bền vững tại tỉnh Kon Tum; (5) Đánh giá khả năng thích nghi và đề xuất các giải pháp sử dụng đất hợp lý trên các dạng lập địa trồng cây dược liệu chính trên địa bàn tinh Kon Tum; (6) Xây dựng quy trình bảo quản tươi dược liệu dạng củ (Sâm Ngọc Linh) trên địa bàn tỉnh Kon Tum (7) Xây dựng mô hình nhân giống, trồng và sơ chế gấc (Momordica cochinchinensis (Lour) Speng) theo tiêu chuẩn GACP-WHO trên địa bàn  tỉnh Kon Tum).

Tổ chức kiểm tra tiến độ 02 đề tài: (1) Mô hình thử nghiệm nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) trong ao đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum” tại Đăk Hà và Đăk Tô; (2) Đề tài Phòng từ sâu bệnh hại Sâm Ngọc Linh ); tổ chức họp 01 Hội đồng tư vấn đề xuất dự án thuộc chương trình NTMN (Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất một số loại rau an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP theo chuỗi giá trị tại tỉnh Kon Tum” của Công ty TNHH 4 Ways Măng Đen).

Thông báo đến các cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ năm 2020; đăng ký kiểm tra tiến độ, nghiệm thu cấp tỉnh (đối với các đề tài, dự án đã kết thúc thời gian hợp đồng); Thông báo kết quả xác định nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2020. Tổng hợp các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2021.

Đôn đốc cơ quan chủ trì nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh đề tài Ứng dụng bài thuốc “Độc hoạt tang ký sinh” và “Cao xương cá sấu” trong điều trị loãng xương ở người trên 60 tuổi tại Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Kon Tum và dự án Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số cây dược liệu trên địa bàn huyện Kon Plông.

Công tác quản lý công nghệ, quản lý doanh nghiệp KH&CN, quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân, hoạt động sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Tham gia ý kiến về công nghệ 55 dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực sản xuất phân bón, tinh bột sắn, chế biến gỗ, gạch không nung, chế biến dược liệu, sản xuất rau, quả công nghệ cao kết hợp điện năng lượng mặt trời áp mái, thủy điện, xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn, cấp thoát nước, xăng dầu, khai thác khoáng sản...

Cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho Công ty TNHH Thái Hòa; Thu hồi 01 Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đã ngừng hoạt động.

Ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ “Tính toán năng suất các nhân tố tổng hợp (Total Factor Productivity -TFP) và đánh giá vai trò của KH&CN đến tăng trưởng năng suất các nhân tố tổng hợp trên địa tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2015-2020.

Phát động Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2020 (Dự kiến tổ chức trong tháng 10/2020).

Hoàn thiện các hồ sơ Đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum và nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ được Sở hữu trí tuệ ra Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ; Đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum và Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cà phê xứ lạnh Kon Tum  tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Tổ chức nghiệm thu dự án: “Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Đăk Hà” cho sản phẩm cà phê huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum” thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020; Tổ chức tuyển chọn các tổ chức, cá nhân tham gia chủ trì dự án: Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đăk Hà”, tỉnh Kon Tum và dự án Nhãn hiệu chứng nhận “Dệt Thổ cẩm Kon Tum”.

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện trình tự, thủ tục, biểu mẫu về Cấp, cấp đổi, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn hiệu lực, thu hồi, chấm dứt, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Cấp mới và gia hạn 05 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế ; Cấp 03 chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn; Phê duyệt 02 Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở.

Tổ chức xét và công nhận 16 sáng  kiến cấp tỉnh được áp dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TĐC); áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia trong hoạt động của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh: Tổ chức kiểm tra việc duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại 07 cơ quan hành chính nhà nước. Tổ chức kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại 09 cơ sở trên địa bàn huyện Thành phố Kon Tum. Phối hợp với Cục thuế tỉnh tổ chức kiểm tra liên ngành đối với Công ty Điện lực Kon Tum.Phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Kon Tum tổ chức kiểm tra về TCĐLCL 02 cơ sở kinh doanh xăng dầu. Qua kiểm tra cho thấy các cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong kinh doanh.

Công tác thanh tra: Triển khai 03 cuộc thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực năng lượng nguyên tử, đo lường, chất lượng sản phẩm. Kết quả, đã xử lý vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân vi phạm với số tiền là 19.000.000đ.

Hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

- Hoạt động nghiên cứu - triển khai: Triển khai thực hiện theo tiến độ, thuyết minh đã được phê duyệt đối với Đề tài "Hoàn thiện quy trình chiết xuất dịch chiết từ đảng sâm, nấm đông trùng hạ thảo và đề xuất các sản phẩm ứng dụng trong chế biến" và Dự án "Xây dựng mô hình trồng cây Lan Kim tuyến (Anoectochilus sp.) dưới tán rừng tại 2 huyện huyện Tu Mơ Rông và huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum"; Xây dựng thuyết minh và dự toán Đề tài "Ứng dụng công nghệ sinh học hoàn thiện quy trình nhân giống, nuôi trồng nấm mối đen (Xerularadicata) tại tỉnh Kon Tum" (nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh thực hiện trong năm 2020); Triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng "Duy trì năng lực hoạt động Phòng Thí nghiệm công nghệ sinh học phục vụ công tác lưu giữ, phát triển các giống cây trồng, dược liệu đặc thù, có giá trị trên địa bàn tỉnh"; Xây dựng thuyết minh và dự toán nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng bổ sung thực hiện năm 2020 “Đánh giá đặc điểm nông sinh học, phân tích một số hoạt chất có giá trị trong cây Chè rừng (Tên gọi địa phương) tại huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum”.

- Hoạt động Thông tin và Thống kê KH&CN: Cập nhật 125 tin bài lên Trang thông tin điện tử Sở KH&CN. Tập trung thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu lần thứ XVI, Đảng bộ tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2020-2025 trên Trang Thông tin điện tử của Sở; Xuất bản Ấn phẩm thông tin KH&CN số 3/2020 và Bản tin KH&CN số 3/2020; Cấp 01 Giấy chứng nhận kết đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

- Hoạt động dịch vụ KH&CN: Kiểm định, hiệu chuẩn 1394 phương tiện đo các loại; Thử nghiệm 53 mẫu sản phẩm, hàng hóa; Đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét cho 43 công trình; Kiểm định chất lượng 02 thiết bị X-quang, kiểm xạ 07 phòng chụp X-quang; Tư vấn - hỗ trợ kỹ thuật cho 01 doanh nghiệp; Duy trì hoạt động điểm bảo hành, bảo dưỡng cân Nhơn Hòa tại Kon Tum./.

Hồng Vân