Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (05-02-2023)

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 01 năm 2023

Trong tháng 01 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung: Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,… đã hoàn thành các kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:                      

* Công tác tham mưu, xây dựng văn bản

- Tham mưu trình UBND tỉnh: Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023.

- Thừa ủy quyền UBND tỉnh ban hành 05 báo cáo: Tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2022; tình hình quản lý, xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022; tình hình thực hiện Quyết định 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022; kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá và đánh giá sự phù hợp trên địa bàn tỉnh năm 2022; tình hình thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới TBT năm 2022.

* Công tác tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ

Triển khai thực hiện dự án: Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum theo tiến độ đã được phê duyệt. Đến nay, đã giải ngân 5.776 triệu đồng (trong đó: Gói xây lắp hoàn thành 100% khối lượng; gói thầu mua sắm thiết bị đạt 60% khối lượng).

* Công tác quản lý khoa học

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện 27 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh; 01 thuộc chương trình nông thôn miền núi.

- Tiến hành kiểm tra tiến độ 07 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh. 

- Tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023 đối với 02 đề tài; tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 (đợt 2) thuộc các lĩnh vực (Công nghệ thông tin; khoa học xã hội nhân văn; nông nghiệp - Kỹ thuật và công nghệ); xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động quản lý KH&CN huyện, thành phố năm 2023.

* Công tác quản lý công nghệ, quản lý doanh nghiệp KH&CN, quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân, hoạt động sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

- Tổ chức Lễ đón nhận nhãn hiệu chứng nhận: Dệt thổ cẩm Kon Tum, Gạo thơm Đăk Hà và Ngày Hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2022.

- Tham gia ý kiến 06 dự án về công trình, dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực trồng, chế biến dược liệu, trang trại chăn nuôi công nghệ cao, khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường,... trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Tham mưu cấp sửa đổi, bổ sung và cấp mới 03 giấy phép tiến hành công việc bức xạ;

- Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến hồ sơ Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận "Cá Niên Măng Đen - Kon Plông"; tổ chức Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Du lịch Kon Tum” thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 thực hiện năm 2023.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trồng sâm Ngọc Linh triển khai việc cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ.

- Đăng ký kết quả 01 dự án khoa học và công nghệ (Lĩnh vực sở hữu trí tuệ).

* Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TĐC); áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh

- Tổ chức kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường, chất lượng sản phầm hàng hóa dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại 16 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện, thành phố (Thành phố Kon Tum, Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Tô, Đăk Hà, Kon Rẫy), tại thời điểm kiểm tra các cơ sở cơ bản đều thực hiện nghiêm việc kiểm định, hiệu chuẩn các loại phương tiện đo theo định kỳ và có chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn còn hiệu lực; lưu giữ đầy đủ hồ sơ kiểm soát đo lường, có đầy đủ các hồ sơ liên quan đến sản phẩm, hàng hóa. 

- Thu thập thông tin để biên tập và xuất bản Bản tin TBT quý I năm 2023.

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia Chương trình Nâng cao năng suất chất lượng.

* Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại - tố cáo

- Công tác thanh tra, kiểm tra: Ban hành Quyết định phê duyệt danh mục Kế hoạch thanh tra, kiểm tra KHCN năm 2023.

- Công tác pháp chế: Ban hành 02 Kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm công tác pháp chế của cơ quan.

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong tháng 01/2023, Sở không nhận được đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các tổ chức liên quan tới lĩnh vực ngành quản lý.

* Hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

- Hoạt động nghiên cứu triển khai:

+ Tổ chức nghiệm thu 01 nhiệm vụ KH&CN. Trong tháng đã thực hiện thu hoạch và kinh doanh 500 hủ đông trùng hạ thào và 100 m2 rau thủy canh, đồng thời tiếp tục thực hiện nhân giống, cấy chuyển lưu giữ các loại giống cây trồng trong phòng thí nghiệm, gồm: sâm Ngọc Linh, lan dendro, ba kích, phúc bồn tử, cây bảy lá một hoa...; tiếp tục chăm sóc, bón phân, theo dõi sinh trưởng cây trồng tại mô hình "Lưu giữ một số cây bản địa, đặc hữu" và mô hình trồng cây ăn quả tại Trụ sở (cơ sở 2), thôn 6, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum; chăm sóc, theo dõi sinh trưởng mô hình 3000 cây lan rừng, tiếp tục sản xuất, nhân giống các loại giống cây trồng, dược liệu tại phòng nuôi cấy mô (như lan kim tuyến, các loại lan rừng, dâu tây, ba kích tím, chuối già Nam mỹ…) tại trụ sở thôn 6 xã Đoàn Kết.

- Hoạt động Thông tin và Thống kê KH&CN: Cập nhật, đăng 28 tin, bài lên Trang thông tin điện tử Sở KH&CN; hoàn chỉnh nội dung, lập thủ tục xin giấy phép xuất bản Ấn phẩm Thông tin Khoa học và Công nghệ số Xuân năm 2023; xuất bản và phát hành Ấn phẩm Thông tin Khoa học và Công nghệ số  4 năm 2022 và Bản tin KH&CN số 4 năm 2022.

- Hoạt động dịch vụ KH&CN: Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn 370 phương tiện, chuẩn đo lường các loại; thử nghiệm 22 mẫu sản phẩm, hàng hóa; đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét cho 09 công trình; kiểm định 2 máy chụp X-quang và kiểm xạ 3 phòng chụp X-quang.

Nguyễn Hồng Phong