Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (25-05-2023)

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 05 năm 2023

Trong tháng 05 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung. Trong đó, Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,… đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

* Công tác tham mưu, xây dựng văn bản

- Trình UBND tỉnh xem xét Ban hành Quyết định công bố 02 thủ tục hành chính nội bộ: Công nhận sáng kiến cấp tỉnh và công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến cấp tỉnh

- Trình UBND tỉnh cho chủ trương xây dựng, ban hành Quyết định thay thế Quyết định 10/2022/QĐ-UBND về xây dựng định mức, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước (Theo Thông tư 03/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính và Thông tư 02/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ).

* Công tác tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ

Hoàn thành, nghiệm thu dự án: Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ

 * Công tác quản lý khoa học

- Tham mưu ban hành Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Hiện đang tiếp tục tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Chương trình số 57-CTr/TU ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện 25 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh; 01 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi.

- Tổng hợp, chuẩn bị họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện trong năm 2024.

- Công bố thông tin kết quả đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2023 và tổ chức Hội nghị bàn giao kết quả 02 đề tài KH&CN cấp tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra tiến độ 03 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh.

- Tổ chức kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ 18/5.

* Công tác quản lý công nghệ, quản lý doanh nghiệp KH&CN, quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân, hoạt động sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề của Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật về Phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

- Thông báo về việc Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2023/

- Tham gia ý kiến 05 dự án về công trình, dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực trồng, chế biến dược liệu, trang trại chăn nuôi công nghệ cao, khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường,... trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Hội doanh nhân trẻ tỉnh về nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ.

- Hoàn thiện hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Cá Niên Măng Đen – Kon Plông”.

- Tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ Xây dựng, quản lý, khai thác và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận "Du lịch Kon Tum" được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2023.

- Cập nhật báo cáo thống kê khoa học và công nghệ năm 2022 lên hệ thống Thống kê của Bộ KH&CN tại địa chỉ: thongke.vista.gov.vn.

* Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TĐC); áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh

- Tổ chức kiểm tra về TCĐLCL tại 4 cơ sở theo Quyết định số 42/QĐ-SKHCN, ngày 14/4/2023 của Giám đốc Sở KH&CN. Qua kiểm tra, phát hiện 02 cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn huyện Ngọc Hồi có vi phạm về đo lường. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ cho Thanh tra Sở xử lý.

- Tổng hợp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2024 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, gửi Bộ KH&CN và UBND tỉnh (Văn bản số 340/SKHCN-TCĐLCL ngày 25/4/2023).

- Thông báo đến các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2023.

- Biên tập và xuất bản Bản tin TBT Quý II năm 2023.

* Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại - tố cáo

- Công tác pháp chế: Ban hành 01 Kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm công tác pháp chế của cơ quan.

- Công tác thanh tra, kiểm tra: Tổ chức Kiểm tra lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 01/QĐ-TTr ngày 04/5/2023 tại huyện Ia H’Drai, tại thời điểm kiểm tra các cơ sở cơ bản chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Ban hành 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đo lường đối  với 02 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi  do phòng tiêu chuẩn, đo lường, chất lượngchủ trì tổ chức kiểm tra theo Quyết định số 42/QĐ-SKHCN, ngày 14/4/2023 của Giám đốc Sở KH&CN. Đến thời điểm báo cáo 2 cơ sở vi phạm nêu trên đã khắc phục và đóng nộp phạt theo quy định.

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong tháng 05/2023, Sở không nhận được đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các tổ chức liên quan tới lĩnh vực ngành quản lý.

* Hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

- Hoạt động nghiên cứu triển khai: Hoàn thành tiếp nhận, bàn giao đưa vào sử dụng hóa chất, nguyên vật liệu phòng thí nghiệm thuộc Đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới trong phân tích kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh"; đồng thời phối hợp với Trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh thực hiện đào tạo chuyên môn phân tích hàm lượng Saponin sâm Ngọc Linh và một số dược liệu khác cho 4 cán bộ kỹ thuật tại Phòng sinh học phân tử thuộc Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ; Thu hoạch, đưa vào kinh doanh 500 hũ đông trùng hạ hạ thảo (đợt 1/2023); Triển khai sản xuất 1000 m2  dưa chuột các loại tại nhà màng. Tiếp tục thực hiện nhân giống, cấy chuyển lưu giữ các loại giống cây trồng trong phòng thí nghiệm, gồm: sâm Ngọc Linh, lan dendro, ba kích, phúc bồn tử, cây bảy lá một hoa...; tiếp tục chăm sóc, bón phân, theo dõi sinh trưởng cây trồng tại mô hình "Lưu giữ một số cây bản địa, đặc hữu" và mô hình trồng cây ăn quả tại Trụ sở (cơ sở 2), thôn 6, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum; chăm sóc, theo dõi sinh trưởng mô hình 3000 cây lan rừng, tiếp tục sản xuất, nhân giống các loại giống cây trồng, dược liệu tại phòng nuôi cấy mô (như lan kim tuyến, các loại lan rừng, dâu tây, ba kích tím, chuối già Nam mỹ…) tại trụ sở thôn 6 xã Đoàn Kết.

- Hoạt động Thông tin và Thống kê KH&CN: Quản lý, thu thập, viết và đăng được 33 tin, bài lên Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN; Cập nhật tin bài cho Bản tin Khoa học và Công nghệ số 2 năm 2023; Xuất bản và phát hành Ấn phẩm thông tin Khoa học và Công nghệ số 2 năm 2023 (ấn phẩm kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam); Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình thực hiện và phát sóng chuyên mục KH&CN số 2 năm 2023.

- Hoạt động dịch vụ KH&CN: Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn 362 phương tiện, chuẩn đo lường các loại; thử nghiệm 135 mẫu sản phẩm, hàng hóa; đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét cho 06 công trình; Hoàn thành, bàn giao Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 cho 1 doanh nghiệp. Thương thảo và thống nhất ký kết hợp đồng thử nghiệm 97 mẫu nước sinh hoạt cho Tổ chức ASIF Australia Limited.

Nguyễn Hồng Phong