Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (21-05-2020)

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 05 và kế hoạch công tác tháng 06 năm 2020

Trong tháng 5/2020, cùng với các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều nhiệm vụ chuyên môn, đến nay đạt được kết quả như sau:

Công tác tham mưu: Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 1587/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025; Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum;Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và logo nhãn hiệu cho 09 sản phẩm dược liệu tỉnh Kon Tum.

Công tác quản lý khoa học: Rà soát, hướng dẫn hồ sơ của 09 đề tài[1]; Hoàn chỉnh dự thảo "Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp Bộ, cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025". Tổ chức kiểm tra tiến độ dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số cây dược liệu trên địa bàn huyện Kon Plông”; Tổ chức hội đồng xác định nhiệm vụ “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, sản xuất dược liệu Gấc (Momordica cochinchinensis (Lour.) Speng. theo tiêu chuẩn GACP – WHO tại tỉnh Kon Tum”.

Công tác quản lý công nghệ, quản lý doanh nghiệp KH&CN, quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân, hoạt động sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: Tham gia ý kiến về công nghệ 05 dự án[2]; Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kon Tum chấm điểm các ý tưởng (34 ý tưởng/dự án) Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp năm 2020. Tổ chức họp xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ: (1) Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Cam Đăk Hà”, tỉnh kon Tum; (2) Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đăk Hà”, tỉnh Kon Tum. Tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến các đơn vị liên quan về Quy chế Quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Cà phê xứ lạnh Kon Tum;  Phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa và hoàn chỉnh các mẫu (03 mẫu) Logo Chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh; Nhãn hiệu chứng nhận sâm Ngọc Linh Kon Tum. Cấp 01 Giấy phép Tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TĐC): Gia hạn thời gian thực hiện dự án năng suất chất lượng theo đề nghị của Công ty TNHH Apanax.; Hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ để triển khai mời thầu gói thầu mua thiết bị đo chỉ số Octane và Cetane trong xăng dầu lưu động. Thu thập tin bài để biên tập và xuất bản Bản tin TBT quý II năm 2020.

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại - tố cáo: Tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa và an toàn bức xạ hạt nhân theo kế hoạch. Trong tháng 5/2020, Sở không nhận được đơn thư kiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

          - Hoạt động nghiên cứu triển khai: Triển khai thực hiện theo tiến độ, thuyết minh đã được phê duyệt đối với Đề tài "Hoàn thiện quy trình chiết xuất dịch chiết từ đảng sâm, nấm đông trùng hạ thảo và đề xuất các sản phẩm ứng dụng trong chế biến" và Dự án "Xây dựng mô hình trồng cây Lan Kim tuyến (Anoectochilus sp.) dưới tán rừng tại 2 huyện huyện Tu Mơ Rông và huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum"; Hoàn chỉnh thủ tục mua sắm nguyên vật liệu và triển khai thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ của nhiệm vụ: Duy trì năng lực hoạt động Phòng Thí nghiệm công nghệ sinh học phục vụ công tác lưu giữ, phát triển các giống cây trồng, dược liệu đặc thù, có giá trị trên địa bàn tỉnh; Xây dựng thuyết minh và dự toán Đề tài "Ứng dụng công nghệ sinh học hoàn thiện quy trình nhân giống, nuôi trồng nấm mối đen (Xerularadicata) tại tỉnh Kon Tum";  Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất giống bằng phương pháp nuôi cấy mô 5.000 cây giống ba kích và một số loại lan rừng (giả hạc, thạch hộc tía), dâu tây, chuối ...

          - Hoạt động Thông tin và Thống kê KH&CN: Quản trị và đưa 36 tin bài lên Trang thông tin điện tử Sở KH&CN, trong đó tập trung tin bài thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 và tuyên truyền Ngày KH&CN Việt Nam năm 2020; Phối hợp Đài PT-TH thực hiện chuyên mục KH&CN số 2/2020; Tổng hợp tin, bài để xuất bản Bản tin KH&CN số 2 năm 2020; Biên tập và xuất bản ấn phẩm thông tin KH&CN số 2 năm 2020.

          - Hoạt động dịch vụ KH&CN: Kiểm định, hiệu chuẩn 43 phương tiện đo các loại; Thử nghiệm 78 mẫu sản phẩm, hàng hóa; Đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét cho 01 công trình; Kiểm định 02 máy chụp X-quang và kiểm xạ 1 phòng chụp X-quang;  Triển khai thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO cho 1 doanh nghiệp

Trong tháng 6/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum dự kiến triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum lần thứ 1.

2. Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Danh mục đề tài/ dự án thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ thực hiện từ năm 2020; Kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2021; Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kon Tum

3. Tổ chức họp Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh xét, đánh giá sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2019; Tổ chức họp Hội đồng xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả của sáng kiến cấp tỉnh đã được công nhận.

4. Tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn giao trực tiếp nhiệm vụ 2020 (đợt 1);

5. Thông báo đề xuất, tổng hợp danh mục và tham mưu tổ chức Hội đồng xác định nhiệm vụ năm 2021;

6. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia Dự án “Năng suất chất lượng”; Phát hành bản tin TBT quý II năm 2020./.

Hồng Vân[1](1) Trồng thực nghiệm Sâm cau (Cuculigo orchioides Gaertn) dưới tán rừng trên một số tiểu vùng sinh thái của tỉnh Kon Tum; (2) Đánh giá, chọn lọc giống Nếp than trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (3) Điều tra hiện trạng phân bố, đề xuất giải pháp bảo tồn quần thể loài Bò tót (Bos gaurus) tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray; (4) Ứng dụng công nghệ sinh học hoàn thiện quy trình nhân giống, nuôi trồng nấm mối đen (Xerula radicata) tại tỉnh Kon Tum; (5) Đánh giá khả năng thích nghi và đề xuất các giải pháp sử dụng đất hợp lý trên các dạng lập địa trồng cây dược liệu chính trên địa bàn tinh Kon Tum; (6) Xây dựng quy trình bảo quản tươi dược liệu dạng củ (Sâm Ngọc Linh) trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (7) Nghiên cứu ứng dụng giải pháp sinh học trong phòng chống sinh vật hại phục vụ sản xuất một số loại cây trồng hàng năm chủ lực theo hướng hữu cơ, an toàn và bền vững tại tỉnh Kon Tum; (8) Sản xuất thử nghiệm cà phê lên men và cà phê tách vỏ Honey bởi chế phẩm BIOCO; (9)Sản xuất thử nghiệm cao từ rễ Đương quy Nhật Bản (Angelicaacuiloba).

[2] Dự án điều chỉnh dự án Đầu tư khai thác và chế biến mỏ đá thôn 4, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum; Hệ thống xử lý nước thải công suất 01-05 m3/ngày đêm Trung tâm y tế thành phố Kon Tum; Hệ thống xử lý nước thải công suất 01-05 m3/ngày đêm Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Kon Tum; Hệ thống xử lý nước thải công suất 01-05 m3/ngày đêm Trung tâm y tế huyện Ngọc Hồi; Hệ thống khí y tế và điều hòa trung tâm cho khối kỹ thuật nghiệp vụ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi