Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (21-07-2020)

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 07 và kế hoạch công tác tháng 08 năm 2020

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, trong tháng 7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng để triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đồng thời tích cực triển khai nhiều hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Công tác tham mưu, xây dựng văn bản

Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 về việc phê duyệtKế hoạch “Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2030”; 09 Quy chế quản lý và sử dụng nhãn chứng nhận dược liệu (Đinh lăng, Ý dĩ, Sa nhân tím, Nghệ vàng, Lan Kim tuyến, Ngũ vị tử, Đương quy, Đảng sâm, Nấm linh chi) tỉnh Kon Tum;Các văn bản đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum (Quy chế quản lý Nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum; Xác nhận bản đồ vùng sản xuất các sản phẩm Sâm Ngọc Linh Kon Tum đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận). Tham mưu UBND tỉnh ban hành định hướng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2021. Tham mưu Ban tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2020 ban hành Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2020, Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2020.

Công tác quản lý khoa học: Hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum. Tổ chức Hội đồng tư vấn, xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh (đợt 1) thực hiện năm 2020: Xây dựng quy trình bảo quản tươi dược liệu dạng củ (Sâm Ngọc Linh) trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Tổ chức kiểm tra tiến độ đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh hại trên cây Sâm Ngọc Linh. Thông báo nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đợt 2/2020; đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2021.

Công tác quản lý công nghệ, quản lý doanh nghiệp KH&CN: Tham gia ý kiến về công nghệ 27 dự án; Cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (Công ty TNHH Thái Hòa). Xây dựngChương trình phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025. Thông báo với các viện, trường đại học, trung tâm nghiên cứu về nhu cầu công nghệ cần chuyển giao, ứng dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Hoạt động sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: Tổ chức giới thiệu biểu tượng (logo) Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum. Thông báo tuyển chọn các tổ chức, cá nhân tham gia chủ trì dự án Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đăk Hà” tỉnh Kon Tum (được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục tại Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 22/6/2020); Tổ chức Hội đồng xác định nhiệm vụ Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Thổ cẩm thành phố Kon Tum” dùng cho các sản phẩm dệt thổ cẩm của thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Tổng hợp hồ sơ xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2020.

Công tác quản lý về an toàn bức xạ và hạt nhân: Cấp mới và gia hạn 02 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế tại thành phố Kon Tum; Cấp 02 chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn bức xạ, Phê duyệt 01 Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở cho phòng khán tư nhân – thành phố Kon Tum.

Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TĐC); áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Tổ chức kiểm tra TCĐLCL theo kế hoạch đối với 05 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Kon Tum. Phối hợp với Cục thuế tỉnh tổ chức kiểm tra liên ngành đối với Công ty Điện lực Kon Tum. Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện dự án "Năng suất chất lượng" của Công ty TNHH Apanax.

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại - tố cáo: Tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường và an toàn bức xạ hạt nhân đối với 12 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. Qua đó, phát hiện 04 cơ sở đã vi phạm về lĩnh vực đo lường và an toàn bức xạ hạt nhân. Sở Khoa học và Công nghệ đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 cơ sở vi phạm với số tiền là 17.500.000 đồng (Mười bảy triệu năm trăm ngàn đồng). Đồng thời đề nghị các cơ sở vi phạm hoàn thành việc kiểm định các phương tiện đo, làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ trước khi đưa vào vận hành và đưa các phương tiện đo vào sử dụng.

Trong tháng 07 năm 2020, Sở không nhận được đơn thư kiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

- Hoạt động nghiên cứu triển khai: Triển khai thực hiện theo tiến độ, thuyết minh đã được phê duyệt đối với Đề tài "Hoàn thiện quy trình chiết xuất dịch chiết từ đảng sâm, nấm đông trùng hạ thảo và đề xuất các sản phẩm ứng dụng trong chế biến" và Dự án "Xây dựng mô hình trồng cây Lan Kim tuyến (Anoectochilus sp.) dưới tán rừng tại 2 huyện Tu Mơ Rông và huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum"; Hoàn chỉnh thủ tục mua sắm nguyên vật liệu và triển khai thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ của nhiệm vụ: Duy trì năng lực hoạt động Phòng Thí nghiệm công nghệ sinh học phục vụ công tác lưu giữ, phát triển các giống cây trồng, dược liệu đặc thù, có giá trị trên địa bàn tỉnh; Xây dựng thuyết minh và dự toán Đề tài "Ứng dụng công nghệ sinh học hoàn thiện quy trình nhân giống, nuôi trồng nấm mối đen (Xerularadicata) tại tỉnh Kon Tum";  

- Hoạt động Thông tin và Thống kê KH&CN: Quản trị và đưa 45 tin bài lên Trang thông tin điện tử Sở KH&CN; Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục KH&CN số 3/2020; Phát hành Bản tin KH&CN số 2 năm 2020; Cấp 01 Giấy chứng nhận kết đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Triển khai Điều tra nghiên cứu và phát triển và Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020.

- Hoạt động dịch vụ KH&CN: Kiểm định, hiệu chuẩn 976 phương tiện đo các loại; Thử nghiệm 17 mẫu sản phẩm, hàng hóa; Đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét cho 20 công trình; Kiểm xạ 03 phòng chụp X-quang; Bàn giao 10 báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 cho 10 doanh nghiệp; Hoàn thành hợp đồng thử nghiệm 18 mẫu nước sinh hoạt cho UBND xã Đắk Sú, huyện Ngọc Hồi.

Trong tháng 8/2020, Sở Khoa học và Công nghệ dự kiến triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Triển khai tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2020

2. Tổ chức nghiệm thu dự án: Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Đăk Hà” cho sản phẩm cà phê huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

3. Tham mưu kiện toàn Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng sáng kiến tỉnh.

4. Tổ chức Hội đồng tư vấn, xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh (đợt 2) thực hiện năm 2020; Tổ chức Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2021.

5. Tổ chức Hội đồng tư vấn đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi để tham mưu UBND tỉnh xem xét đề xuất gửi Bộ Khoa học và Công nghệ;

6. Tổ chức lấy ý kiến của các ngành, địa phương đối với dự thảo Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.

7. Tổ chức kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum; Tiếp tục tổ chức kiểm tra về TCĐLCL các doanh nghiệp theo kế hoạch đã được phê duyệt năm 2020./.

Hồng Vân