Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (23-08-2023)

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 08 năm 2023

Trong tháng 8 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung: Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,… đã hoàn thành các kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

* Công tác tham mưu, xây dựng văn bản

- Tham mưu UBND tỉnh: Ban hành 04 văn bản phục vụ công tác quản lý lĩnh vực khoa học và công nghệ bao gồm 01 Kế hoạch, 03 Quyết định; Trình UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2024.

* Công tác tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ: Hoàn thành, nghiệm thu dự án: Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ.

* Công tác quản lý khoa học

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện 24 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh; 01 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi.

- Tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ bổ sung thực hiện năm 2023 (01 đề tài) và danh mục thực hiện năm 2024 (03 đề tài).

- Tiến hành kiểm tra tiến độ 05 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh. Ký kết 02 hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

- Tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu 02 dự án  KH&CN cấp tỉnh:

+ Dự án “Sản xuất thử nghiệm cao từ rễ Đương quy Nhật Bản (Angelica acutiloba)”: đã triển khai đánh giá và sơ chế nguyên liệu đầu vào, điều chế cao chiết, các phân đoạn chiết cồn cao độ và chiết bằng nước, khảo sát hàm lượng ligustilide trong cáo toàn phần. Dự án đã đầu tư hệ thống thiết bị chiết cao dược liệu và hoàn thiện quy trình sản xuất cao chiết đương quy và xây dựng quy trình ổn định chiết xuất cao ligustilide 0,5% ở quy mô 500 kg dược liệu trên/mẻ.

+ Dự án “Ứng dụng công nghệ sinh học hoàn thiện quy trình nhân giống, nuôi trồng nấm mối đen (Xerula radicata) tại tỉnh Kon Tum”: đã làm chủ được 02 quy trình nhân giống, nuôi trồng nấm mối đen, tiếp tục duy trì, ứng dụng vào sản xuất tại đơn vị; xây dựng thành công 02 mô hình ứng dụng; tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng cho các hộ dân sản xuất trên địa bàn tỉnh; nhân giống 40 bình giống cấp 1, 40 bịch giống cấp 2 phục vụ cho xây dựng mô hình và lưu giữ giống; sản xuất được 2000 bịch phôi nấm, thu được 240 kg quả thể nấm mối đen (Xerula radicata) thương phẩm. Sản phẩm đảm bảo chỉ tiêu an toàn thực phẩm, tất cả các sản phẩm của đề tài đều đảm bảo trong giới hạn cho phép theo các quyết định, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

* Công tác quản lý công nghệ, quản lý doanh nghiệp KH&CN, quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân, hoạt động sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

- Cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường; phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp khảo sát cung - cầu công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023 gửi Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ.

-  Xây dựng 02 Báo cáo: Báo cáo kết quả và cung cấp số liệu, tài liệu triển khai Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023; báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII.

- Tham gia ý kiến 05 hồ sơ, dự án về công trình, dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực trồng, chế biến dược liệu, trang trại chăn nuôi công nghệ cao, khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường,... trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi Cục Kiểm lâm) kiểm tra số lượng, độ tuổi, nguồn gốc và địa điểm trồng Sâm Ngọc Linh của các tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh". Đã cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ cho Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum và Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum.

- Cấp gia hạn 02 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị x quang trong y tế cho Phòng Khám Bác sĩ Lợi và Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai.

- Tổ chức họp Hội đồng xét, công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của 08 hồ sơ sáng kiến cấp tỉnh (đợt 2) năm 2023 và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 về Công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2023.

* Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TĐC); áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh

- Tổ chức kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại 04 đơn vị gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Ngoại vụ, Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và Sở Y tế. Qua kiểm tra, việc duy trì áp dụng HTQLCL tại các đơn vị cơ bản đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn và hệ thống tài liệu nội bộ theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg. Tuy nhiên vẫn còn một số điểm lưu ý, Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn các đơn vị khắc phục.

- Thông báo đến các đơn vị đăng ký tham gia khóa đào tạo nhận thức và hướng dẫn xây dựng “Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp” (theo Kế hoạch số 42/KH-SKHCN ngày 27/6/2023 về tổ chức khoá đào tạo nhận thức và hướng dẫn xây dựng “Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”) để tổ chức khóa đào tạo trong tháng 9/2023.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc; hướng dẫn công bố hợp chuẩn, hợp quy chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

* Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại - tố cáo

- Công tác pháp chế: Ban hành 01 Kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm công tác pháp chế của cơ quan.

- Công tác thanh tra, kiểm tra: Kiểm tra lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa 09 đơn vị trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 02/QĐ-TTr ngày 05/7/2023. Đã kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và an toàn bức xạ tại 09 cơ sở, đã phát hiện  04 cơ sở vi phạm về lĩnh vực đo lường, Đoàn đã tiến hành lập niên bản vi phạm hành chính và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đo lường đối với 04 cơ sở với số tiền 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng chẵn). Đến thời điểm báo cáo các cơ sở đã nộp phạt theo quy định.

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong tháng 08/2023, Sở không nhận được đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các tổ chức liên quan tới lĩnh vực ngành quản lý.

* Hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

- Hoạt động nghiên cứu triển khai: Xây dựng báo cáo tổng kết, tổ chức nghiệm thu cơ sở và đăng ký nghiệm thu cấp tỉnh đối với Dự án “Ứng dụng công nghệ sinh học hoàn thiện quy trình nhân giống, nuôi trồng nấm mối đen (Xerularadicata) tại tỉnh Kon Tum"; thực hiện điện di các thí nghiệm “Tối ưu hóa phương pháp tách chiết DNA sâm Ngọc Linh”, nhận, kiểm định và trả kết quả 06 mẫu Sâm cho Phòng Nông nghiệp huyện Tu Mơ Rông, 19 mẫu Sâm cho đội quản lý thị trường số 2; Sản xuất 300kg chế phẩm, suất bán 11.000 cây giống lan kim tuyến; tiếp tục thực hiện nhân giống, cấy chuyển lưu giữ các loại giống cây trồng trong phòng thí nghiệm, gồm: sâm Ngọc Linh, lan dendro, ba kích, phúc bồn tử, cây bảy lá một hoa; tiếp tục chăm sóc, bón phân, theo dõi sinh trưởng cây trồng tại mô hình "Lưu giữ một số cây bản địa, đặc hữu" và mô hình trồng cây ăn quả tại Trụ sở (cơ sở 2), thôn 6, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum; chăm sóc, theo dõi sinh trưởng mô hình 3000 cây lan rừng, tiếp tục sản xuất, nhân giống các loại giống cây trồng, dược liệu tại phòng nuôi cấy mô (như lan kim tuyến, các loại lan rừng, dâu tây, ba kích tím, chuối già Nam mỹ…) tại trụ sở thôn 6 xã Đoàn Kết.

- Hoạt động Thông tin và Thống kê KH&CN: Quản lý, thu thập, viết và đăng được 12 tin, bài lên Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN; Thông báo nhận bài viết thực hiện ấn phẩm số 3/2023 theo kế hoạch; Tham mưu quyết định kiện toàn Ban biên tập Trang Thông tin điện tử và các xuất bản phẩm.

- Hoạt động dịch vụ KH&CN: Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn 381 phương tiện, chuẩn đo lường các loại; thử nghiệm 18 mẫu sản phẩm, hàng hóa; đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét cho 16 công trình.

Nguyễn Hồng Phong