Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (22-11-2023)

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 11 năm 2023

Trong 11 tháng đầu năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện cơ bản hoàn thành các nội dung: Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng,… đã hoàn thành các kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

* Công tác tham mưu, xây dựng văn bản

- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện khoản 5, Điều 1 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khóa XII; Quyết định quy định 40 (bốn mươi) định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thừa ủy quyền UBND tỉnh, ký 02 văn bản tham gia ý kiến với các Bộ, ngành Trung ương theo phân cấp.

* Công tác quản lý khoa học

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện 20 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh; 01 thuộc chương trình nông thôn miền núi.

- Họp Tổ thẩm định kinh phí thực hiện 01 đề tài, dự án KH&CN năm 2023 (bổ sung). Tiến hành kiểm tra tiến độ 01 đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh.

- Tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Trồng thực nghiệm cây sả JaVa ở vùng lạnh trên địa bàn huyện Kon Plông”. Kết quả đề tài đã tiến hành khảo sát, lựa chọn địa điểm để triển khai xây dựng 02 mô hình trồng thử nghiệm. Kết quả qua theo dõi, đánh giá xác định mô hình trồng thử nghiệm sả java tại huyện Kon Plông có tỷ lệ sống từ 86,48% đến 89,06%, chiều cao cây ở thời kỳ thu hoạch đối với sả java dao động trong khoảng >120cm; năng suất sinh khối sả java đạt năng suất bình quân vụ đầu 12,02 tấn/ha, vụ 2 đạt 20,88 tấn/ha, vụ 3 của đạt 32,66 tấn/ha, cao hơn mô hình đối chứng (sả chanh khoảng 12 tấn/ha). Mô hình trổng sả tại địa bàn thành phố Kon Tum có tỷ lệ sống từ 86,84% đến 88,34%; năng suất sinh khối vụ đầu 11,85 tấn/ha, vụ 2 đạt 20,29 tấn/ha, vụ 3 là 31,69 tấn/ha cao hơn đối chứng >11 tấn/ha. Kết quả phân tích tinh dầu sả java, về hàm lượng chất citronellal đạt 34,3-35,2% đảm bảo mức giới hạn tại TCVN 11426:2016 (ISO 3848:2016).

* Công tác quản lý công nghệ, quản lý doanh nghiệp KH&CN, quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân, hoạt động sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

- Tổ chức Hội thảo hỗ trợ, thúc đẩy truyền thông, marketing, kêu gọi đầu tư cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ giải pháp TrueData trong bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sâm Ngọc Linh và các sản phẩm khác trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia ý kiến 08 hồ sơ, dự án về công trình, dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực trồng, chế biến dược liệu, trang trại chăn nuôi công nghệ cao, khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường,... trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Cấp 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô.

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra, lấy mẫu phân tích ADN phục vụ công tác quản lý chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum; tổng hợp ý kiến các cơ quan đơn vị tham mưu UBND dự thảo Kế hoạch tăng cường công tác quản lý chất lượng sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Kon Tum để tham mưu Ủy ban  nhân  dân tỉnh ban hành.

- Cấp 01 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X - quang chấn đoán trong y tế; cấp gia hạn 03 giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang trong y tế.

- Đăng ký các dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tại Sở Khoa học và Công nghệ; hiện nay đang tổng hợp ý kiến các cơ quan, đơn vị tham mưu Hội đồng sáng kiến tỉnh sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn 03/HD-HĐSK  ngày 10/12/2020 của Hội đồng sáng kiến tỉnh hướng dẫn trình tự thủ tục xét, công nhận sáng kiến và công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả của sáng kiến cấp tỉnh.

* Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TĐC); áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh

- Tổ chức kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2023 (theo Quyết định số 42/QĐ-SKHCN ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ) tại 2/3 đơn vị (do 1 đơn vị là Công ty cổ phần nông sản Đông Dương Kon Tum dừng hoạt động). Tại thời điểm kiểm tra, các đơn vị chấp hành tốt các quy định về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa

- Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tháng 10, năm 2023 tại 03 đơn vị (UBND thành phố Kon Tum; UBND huyện Tu Mơ Rông và Sở KH&ĐT). Qua kiểm tra cơ bản các đơn vị thực hiện tốt các yêu cầu của tiêu chuẩn và các quy định khác. Tuy nhiên, qua kiểm tra còn phát hiện các điểm không phù hợp. Đoàn đã hướng dẫn đơn vị thực hiện khắc phục (Đến nay, các đơn vị đã khắc phục xong và gửi kết quả khắc phục về Sở KH&CN theo dõi)

- Tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa cho hơn 60 người là công chức các sở, ngành, địa phương có liên quan và các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

* Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại - tố cáo

- Công tác pháp chế: Ban hành 01 Kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm công tác pháp chế của cơ quan.

- Công tác thanh tra, kiểm tra: Xây dựng dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024.

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong tháng 11/2023, Sở Khoa học và Công nghệ không nhận được đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các tổ chức liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý.

* Hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

- Hoạt động nghiên cứu triển khai: tiếp tục Đề tài "Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới trong phân tích kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh” như chạy kiểm tra các chỉ thị phân tử mới I1, I2, PV95, Pv123, ban hành quy trình nội bộ tạm thời kiểm tra ADN và phân tích hàm lượng Saponin Sâm Ngọc Linh; triển khai xây dựng môi hình trồng 300m2 cà chua và theo dõi sự sinh trưởng, phát triển 250 hủ Đông trùng hạ thảo đợt 3/2023; triển khai sản xuất 500 hủ đông trung đợt 4/2023; chăm sóc mô hình dưa leo Baby; giao 22.000 cây Lan kim Tuyến cho Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường; tiếp tục chăm sóc, bón phân, theo dõi sinh trưởng cây trồng tại mô hình "Lưu giữ một số cây bản địa, đặc hữu" và mô hình trồng cây ăn quả tại Trụ sở (cơ sở 2), thôn 6, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum; chăm sóc, theo dõi sinh trưởng mô hình 3000 cây lan rừng, tiếp tục sản xuất, nhân giống các loại giống cây trồng, dược liệu tại phòng nuôi cấy mô (như lan kim tuyến, các loại lan rừng, dâu tây, ba kích tím, chuối già Nam mỹ…) tại trụ sở thôn 6 xã Đoàn Kết.

- Hoạt động Thông tin và Thống kê KH&CN: Quản lý, thu thập, viết và đăng được 50 tin, bài lên Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN; tham mưu trình quy chế chi trả nhuận bút trang TTDT, bản tin KH&CN; phối hợp với Đài Truyền Hình thực hiện phát sóng  chuyên mục số 5.

- Hoạt động dịch vụ KH&CN: Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn 407 phương tiện đo, chuẩn đo lường các loại; thử nghiệm 75 mẫu sản phẩm, hàng hóa; đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét cho 07 công trình; kiểm xạ 02 phòng X-Quang; kiểm định máy X-Quang chẩn đoán trong y tế 04 máy; kiểm xạ phòng X-Quang: 02 phòng; phối hợp đánh giá chứng nhận VietGAP cho sản phẩm Macca cho Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ thương mại Đức Hân Ngọc Hồi, huyện Ngọc Hồi.

Nguyễn Hồng Phong