Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (18-11-2020)

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 11 và kế hoạch công tác tháng 12 năm 2020

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, trong tháng 11/20200, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả chủ yếu sau:

 

Công tác tham mưu: Tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp, nâng cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Phê duyệt Danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

 

Công tác quản lý khoa học: Tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh đề tài: Ứng dụng bài thuốc “Độc hoạt tang ký sinh” và “Cao xương cá sấu” trong điều trị loãng xương ở người trên 60 tuổi tại Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Kon Tum; Hội đồng xét giao tổ chức chủ trì thực hiện đề tài: “Ứng dụng công nghệ sinh học hoàn thiện quy trình nhân giống, nuôi trồng nấm mối đen (Xerula radicata) tại tỉnh Kon Tum”; Hội đồng xét giao tổ chức chủ trì thực hiện dự án ủy quyền địa phương quản lý thuộc Chương trình NTMN thực hiện năm 2021.

 

Công tác quản lý công nghệ: Tham gia ý kiến về công nghệ 03 dự án đầu tư, gồm: dự án Văn phòng điều hành, nhà trưng bày và bán sản phẩm và Nhà máy chế biến Mắc Ca; trang trại nuôi heo của Công ty TNHH ĐTPT Bắc Tây Nguyên; dự án cửa hàng xăng dầu Hoàng Huy Nam. Giới thiệu các sản phẩm trưng bày và tham dự Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định lần thứ II năm 2020

 Công tác phát triển thị trường KH&CN, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025. Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum lần thứ I - năm 2020; Sở Khoa học và Công nghệ cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn Kon Tum, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức thành công Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2020 (trao 01 giải nhì, 02 giải ba và 03 giải khuyến khích cho các mô hình ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến dược liệu, sản phẩm chủ lực của tỉnh và sản xuất nông nghiệp với tổng mức tiền thưởng là 104 triệu đồng).

Công tác sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân: Liên hệ, phối hợp với đơn vị tư vấn làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ về nội dung văn bản thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum của Cục; giải trình, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum theo ý kiến thẩm định của Cục Sở hữu trí tuệ (Báo cáo UBND tỉnh về nội dung giải trình, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum theo ý kiến thẩm định của Cục Sở hữu trí tuệ). Cấp phép tiến hành công việc bức xạ cho 02 cơ sở là Trung tâm y tế huyện Đăk Hà và Trung tâm cổ phần đầu tư và phát triển y tế Kon Tum; Cấp chứng chỉ nhân viên phụ trách an toàn bức xạ cho 01 cá nhân thuộc Trung tâm y tế huyện Kon Rẫy.

 

Công tác thông tin, thống kê khoa học công nghệ và sáng kiến cấp tỉnh: Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông khảo sát hạ tầng mạng; Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 tại cơ quan. Tổ chức lấy ý kiến của Thành viên Hội đồng sáng kiến tỉnh, Hội đồng sáng kiến cơ sở, các sở ban ngành và tham mưu Hội đồng sáng kiến tỉnh ban hành Hướng dẫn xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh và đánh giá công nhận phạm vi ảnh hưởng hiệu quả của sáng kiến cấp tỉnh.

 

Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TĐC); áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan: Tổ chức kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại 04 cơ quan hành chính và kiểm tra qua thông qua hồ sơ, báo cáo của 14 cơ quan,tổ chức. Tổ chức kiểm tra TĐC theo kế hoạch đối với 06 cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố KonTum. Phê duyệt Bản Thuyết minh Dự án Năng suất Chất lượng của Công ty TNHH MTV Tá Tiến (đăng ký sử dụng mã số mã vạch); Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia Dự án.

 

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại - tố cáo: Xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong tháng, Sở không nhận được đơn thư kiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ.

 

Hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN

 

- Hoạt động nghiên cứu triển khai: Hoàn chỉnh thủ tục mua sắm nguyên vật liệu và triển khai thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ của nhiệm vụ: Duy trì năng lực hoạt động Phòng Thí nghiệm công nghệ sinh học phục vụ công tác lưu giữ, phát triển các giống cây trồng, dược liệu đặc thù, có giá trị trên địa bàn tỉnh; Xây dựng thuyết minh và dự toán Đề tài "Ứng dụng công nghệ sinh học hoàn thiện quy trình nhân giống, nuôi trồng nấm mối đen (Xerularadicata) tại tỉnh Kon Tum";

 

- Hoạt động Thông tin và Thống kê KH&CN: Quản trị và đưa 27 tin bài lên Trang thông tin điện tử Sở KH&CN, trong đó tập trung thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2020-2025; Biên tập tin bài để xuất bản Bản tin KH&CN số 4 năm 2020.

 

- Hoạt động dịch vụ KH&CN: Kiểm định, hiệu chuẩn 226 phương tiện đo các loại; Thử nghiệm 18 mẫu sản phẩm, hàng hóa; Đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét cho 07 công trình; Tư vấn, hỗ trợ cho 2 doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký, sử dụng mã số mã vạch..

 

Trong tháng cuối năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ dự kiến tập trung thực hiện một số công việc sau:

 

1. Tham mưu tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh dự án “Chuyển giao, Ứng dụng tiến bộ KH&CN mở rộng, phát triển sản xuất rau an toàn theo mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn TP Kon Tum”;

 

2. Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình phát triển trồng cây sắn bền vững theo hướng ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum”

 

3. Triển khai làm việc với các huyện, thành phố về hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở và kiểm tra thực tế một số mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đời sống từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2020;

 

4.Tham mưu tổ chức Hội đồng xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2021; Lập kế hoạch kiểm tra tiến độ các đề tài, dự án cấp tỉnh

 

5. Tham mưu Hội đồng sáng kiến tỉnh ban hành Hướng dẫn xét, công nhận sáng kiến cấp tỉnh và đánh giá công nhận phạm vi ảnh hưởng hiệu quả của sáng kiến cấp tỉnh.

 

6. Tổng hợp Báo cáo UBND tỉnh về tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc Hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020.

 

7. Hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra nhà nước về đo lường tại các chợ và Trung tâm thương mại của các địa phương.

 

8. Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030.

 

9. Phối hợp với các ngành liên quan tổng hợp báo cáo kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá và đánh giá sự phù hợp trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020./.

 

Hồng Vân