Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (23-04-2019)

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 4 và kế hoạch công tác tháng 5 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, trong tháng 4 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kon Tum triển khai các nhiệm vụ và đạt được một số kết quả chủ yếu sau:

Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành: Chương trình phát triển triển thương hiệu sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh với Trường Đại học Quốc tế; Quyết định ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng KH&CN tỉnh Kon Tum. Tham mưu tổ chức cuộc thi thiết kế logo chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum và ban hành Quy chế chấm thi.

Công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN:Công bố thông tin kết quả đề tài, dự án KH&CN đã nghiệm thu năm 2018. Kiểm tra tiến độ 01 đề tài "Nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh trên cây Sâm Ngọc Linh”. Thông báo nộp hồ sơ xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2019. Xây dựng “Hệ thống tài liệu về nguồn gốc, lịch sử, giá trị kinh tế và dược tính vượt trội của sâm Ngọc Linh”.

Công tác quản lý công nghệ, quản lý KH&CN cơ sở, quản lý doanh nghiệp KH&CN: Tham gia ý kiến về công nghệ 04 dự án đầu tư: dự án Nhà máy xử lý chất thải An Thiện Kon Tum; dự án cửa hàng xăng dầu số 5 của DNTN Việt Tường; dự án Thủy điện Đăk Pru3 của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Pru3; dự án thủy điện Ngọc Tem của công ty TNHH thủy điện Ngọc Tem. Tham gia ý kiến về thiết kế công nghệ dự án Hệ thống xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà.

Công tác Quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân, hoạt động sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: Xây dựng kịch bản diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Kon Tum năm 2019 để chuẩn bị diễn tập trong năm 2019. Thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện 02 dự án[1] thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020 triển khai trong năm 2019. Hướng dẫn 02 tổ chức, cá nhân đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: Hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đăng ký sử dụng mã số mã vạch; Đề nghị các sở, ban, ngành đăng ký kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2020. Hướng dẫn 04 doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký tham gia Dự án năng suất chất lượng; Hướng dẫn 01 doanh nghiệp xây dựng hồ sơ kiểm soát về đo lường. Thu thập, biên tập tin bài để xuất bản Bản tin TBT số 26 quý II năm 2019.

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại - tố cáo: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực KH&CN đối với Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

Các hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN:

Hoạt động nghiên cứu triển khai: Tiếp tục triển khai xây thực hiện các nội dụng công việc của nhiệm vụ:  Ứng dụng công nghệ sinh học để lưu giữ, phát triển một số giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Xây dựng thuyết minh, dự toán đề tài "Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm từ nguồn dược liệu hiện có trên địa bàn tỉnh Kon Tum" và dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học xây dựng mô hình trồng cây Lan Kim tuyến (Anoectochilus sp.) dưới tán rừng tại huyện Tu Mơ Rông và huyện KonPlông tỉnh Kon Tum"; Nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô lan kim tuyến, cây giống ba kích; Theo dõi, chăm sóc đông trùng hạ thảo và triển khai sản xuất giống cấp 2 nấm đông trùng hạ thảo; Sản xuất chế phẩm sinh học để cung cấp cho doanh nghiệp và Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đắk Hà; Tiếp tục chăm sóc các giống lan rừng tại vườn thực nghiệm. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kon Plong thực hiện dự án rau, cây ăn quả tại huyện Kon Plong, phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Sa Thầy triển khai thực hiện nhiệm vụ "chuyển giao công nghệ, nhân rộng mô hình xử lý vỏ cà phê làm phân bón".

 Hoạt động Thông tin và Thống kê KH&CN:Tổng hợp và biên tập tin bài để phát hành Bản tin KH&CN số 2/2019; Cập nhật 45 tin bài lên website của Sở KH&CN; Thông báo đặt hàng bài viết cho ấn phẩm số đặc biệt nhân ngày KH&CN Việt Nam.

 Hoạt động dịch vụ KH&CN: Kiểm định, hiệu chuẩn 529 phương tiện đo các loại; Thử nghiệm 14 mẫu sản phẩm, hàng hóa; Đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét cho 05 công trình; Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho 5 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, đăng ký và sử dụng mã số mã vạch, công bố chất lượng sản phẩm; Phối hợp với Cục Thuế tỉnh triển khai dán tem đồng hồ tổng cột đo nhiên liệu tại 3 lượt cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

          Trong tháng 5, Sở KH&CN dự kiến triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:

 1. Tham mưu, trình UBND tỉnh: kịch bản diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Kon Tum năm 2019 và tổ chức diễn tập; Đề án Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Tham mưu Ban Tổ chức cuộc thi tổ chức chấm thi sáng tác biểu tượng (logo) Chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh và Nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum.

3. Tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện 02 dự án[2] thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020 triển khai trong năm 2019.

4. Tổng hợp danh mục đề tài, dự án KH&CN dự kiến bổ sung thực hiện trong năm 2019 và năm 2020. Tổ chức Hội đồng xét giao trực tiếp các đề tài, dự án KH&CN thực hiện năm 2019. Tiếp nhận, mở hồ sơ, tổ chức Hội đồng tư vấn, đánh giá hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề án, dự án KHCN cấp tỉnh 2019.

5. Kiểm tra tiến độ đề tài “Phòng, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa tại địa bàn tỉnh Kon Tum

6. In ấn và phát hành chuyên san song ngữ Việt – Anh về Sâm Ngọc Linh. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng “Huyền thoại” Sâm Ngọc Linh.

7. Phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

8. Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh. Tổ chức kiểm tra độc lập về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại 03 doanh nghiệp.

9. Hướng dẫn các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đề xuất dự án tham gia các Chương trình KH&CN quốc gia.

10. Đnghị các doanh nghiệp đại diện cho ngành, địa phương tiến hành đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp.

11. Đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ cơ sở năm 2019.

12. Tổ chức 2 khóa đào tạo kiến thức chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho công chức các sở, ngành và công chức cấp xã./.

Hồng Vân

 

 [1]Dự án Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Dược liệu Kon Tum” dùng cho các sản phẩm dược liệu (Đảng sâm, Ngủ vị tử, Ý dĩ, Lan Kim Tuyến, Đương Quy …) của tỉnh Kon Tum và Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Kon Tum” dùng cho sản phẩm cà phê xứ lạnh tỉnh Kon Tum

[2]Dự án Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Dược liệu Kon Tum” dùng cho các sản phẩm dược liệu (Đảng sâm, Ngủ vị tử, Ý dĩ, Lan Kim Tuyến, Đương Quy …) của tỉnh Kon Tum và Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Kon Tum” dùng cho sản phẩm cà phê xứ lạnh tỉnh Kon Tum

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, trong tháng 4 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kon Tum triển khai các nhiệm vụ và đạt được một số kết quả chủ yếu sau:

Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành: Chương trình phát triển triển thương hiệu sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh với Trường Đại học Quốc tế; Quyết định ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng KH&CN tỉnh Kon Tum. Tham mưu tổ chức cuộc thi thiết kế logo chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum và ban hành Quy chế chấm thi.

Công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN:Công bố thông tin kết quả đề tài, dự án KH&CN đã nghiệm thu năm 2018.Kiểm tra tiến độ 01 đề tài "Nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh trên cây Sâm Ngọc Linh”. Thông báo nộp hồ sơ xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2019. Xây dựng “Hệ thống tài liệu về nguồn gốc, lịch sử, giá trị kinh tế và dược tính vượt trội của sâm Ngọc Linh”.

Công tác quản lý công nghệ, quản lý KH&CN cơ sở, quản lý doanh nghiệp KH&CN: Tham gia ý kiến về công nghệ 04 dự án đầu tư: dự án Nhà máy xử lý chất thải An Thiện Kon Tum; dự án cửa hàng xăng dầu số 5 của DNTN Việt Tường; dự án Thủy điện Đăk Pru3 của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Pru3; dự án thủy điện Ngọc Tem của công ty TNHH thủy điện Ngọc Tem. Tham gia ý kiến về thiết kế công nghệ dự án Hệ thống xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà.

Công tác Quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân, hoạt động sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: Xây dựng kịch bản diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Kon Tum năm 2019 để chuẩn bị diễn tập trong năm 2019. Thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện 02 dự án[1] thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020 triển khai trong năm 2019. Hướng dẫn 02 tổ chức, cá nhân đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: Hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đăng ký sử dụng mã số mã vạch; Đề nghị các sở, ban, ngành đăng ký kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương năm 2020. Hướng dẫn 04 doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký tham gia Dự án năng suất chất lượng; Hướng dẫn 01 doanh nghiệp xây dựng hồ sơ kiểm soát về đo lường. Thu thập, biên tập tin bài để xuất bản Bản tin TBT số 26 quý II năm 2019.

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại - tố cáo: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực KH&CN đối với Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi.

Các hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN:

Hoạt động nghiên cứu triển khai: Tiếp tục triển khai xây thực hiện các nội dụng công việc của nhiệm vụ:  Ứng dụng công nghệ sinh học để lưu giữ, phát triển một số giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Xây dựng thuyết minh, dự toán đề tài "Nghiên cứu chế biến một số sản phẩm từ nguồn dược liệu hiện có trên địa bàn tỉnh Kon Tum" và dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học xây dựng mô hình trồng cây Lan Kim tuyến (Anoectochilus sp.) dưới tán rừng tại huyện Tu Mơ Rông và huyện KonPlông tỉnh Kon Tum"; Nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô lan kim tuyến, cây giống ba kích; Theo dõi, chăm sóc đông trùng hạ thảo và triển khai sản xuất giống cấp 2 nấm đông trùng hạ thảo; Sản xuất chế phẩm sinh học để cung cấp cho doanh nghiệp và Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đắk Hà; Tiếp tục chăm sóc các giống lan rừng tại vườn thực nghiệm. Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kon Plong thực hiện dự án rau, cây ăn quả tại huyện Kon Plong, phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Sa Thầy triển khai thực hiện nhiệm vụ "chuyển giao công nghệ, nhân rộng mô hình xử lý vỏ cà phê làm phân bón".

 Hoạt động Thông tin và Thống kê KH&CN:Tổng hợp và biên tập tin bài để phát hành Bản tin KH&CN số 2/2019; Cập nhật 45 tin bài lên website của Sở KH&CN; Thông báo đặt hàng bài viết cho ấn phẩm số đặc biệt nhân ngày KH&CN Việt Nam.

 Hoạt động dịch vụ KH&CN: Kiểm định, hiệu chuẩn 529 phương tiện đo các loại; Thử nghiệm 14 mẫu sản phẩm, hàng hóa; Đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét cho 05 công trình; Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho 5 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, đăng ký và sử dụng mã số mã vạch, công bố chất lượng sản phẩm; Phối hợp với Cục Thuế tỉnh triển khai dán tem đồng hồ tổng cột đo nhiên liệu tại 3 lượt cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

          Trong tháng 5, Sở KH&CN dự kiến triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:

 1. Tham mưu, trình UBND tỉnh: kịch bản diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Kon Tum năm 2019 và tổ chức diễn tập; Đề án Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Tham mưu Ban Tổ chức cuộc thi tổ chức chấm thi sáng tác biểu tượng (logo) Chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh và Nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum.

3. Tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện 02 dự án[2] thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020 triển khai trong năm 2019.

4. Tổng hợp danh mục đề tài, dự án KH&CN dự kiến bổ sung thực hiện trong năm 2019 và năm 2020. Tổ chức Hội đồng xét giao trực tiếp các đề tài, dự án KH&CN thực hiện năm 2019. Tiếp nhận, mở hồ sơ, tổ chức Hội đồng tư vấn, đánh giá hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề án, dự án KHCN cấp tỉnh 2019.

5. Kiểm tra tiến độ đề tài “Phòng, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa tại địa bàn tỉnh Kon Tum

6. In ấn và phát hành chuyên san song ngữ Việt – Anh về Sâm Ngọc Linh.Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng “Huyền thoại” Sâm Ngọc Linh.

7. Phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

8. Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh. Tổ chức kiểm tra độc lập về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại 03 doanh nghiệp.

9. Hướng dẫn các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đề xuất dự án tham gia các Chương trình KH&CN quốc gia.

10. Đnghị các doanh nghiệp đại diện cho ngành, địa phương tiến hành đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp.

11. Đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ cơ sở năm 2019.

12. Tổ chức 2 khóa đào tạo kiến thức chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho công chức các sở, ngành và công chức cấp xã./.

Hồng Vân

 [1]Dự án Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Dược liệu Kon Tum” dùng cho các sản phẩm dược liệu (Đảng sâm, Ngủ vị tử, Ý dĩ, Lan Kim Tuyến, Đương Quy …) của tỉnh Kon Tum và Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Kon Tum” dùng cho sản phẩm cà phê xứ lạnh tỉnh Kon Tum

[2]Dự án Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Dược liệu Kon Tum” dùng cho các sản phẩm dược liệu (Đảng sâm, Ngủ vị tử, Ý dĩ, Lan Kim Tuyến, Đương Quy …) của tỉnh Kon Tum và Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê Kon Tum” dùng cho sản phẩm cà phê xứ lạnh tỉnh Kon Tum