Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (25-07-2019)

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 7 năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, trong tháng 7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của ngành và đạt được một số kết quả chủ yếu như sau:

Công tác tham mưu, xây dựng văn bản: Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số 1724/UBND-KGVX ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh về việc ủy quyền đăng ký, quản ký và phát triển chỉ dẫn địa lý “Đăk Hà” cho sản phẩm cà phê huyện Đăk Hà; Văn bản số 1739/UBND-KGVX ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh về việc phúc đáp UBND huyện Đăk Hà đề nghị sử dụng tên địa danh đề đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm cà phê. Trình UBND tỉnh Chuyên san song ngữ Việt – Anh về Sâm Ngọc Linh Kon Tum. Tham mưu UBND tỉnh: ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc; tham mưu Bộ KH&CN thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/ 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; về đề nghị của Công ty TNHH Việt Khang Nông về việc công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Chương trình hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Trường Đại học Quốc tế.

Công tác quản lý khoa học: Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”. Triển khai thực hiện dự án “Sản xuất thử nghiệm cà phê lên men và cà phê tách vỏ Honey bởi chế phẩm BIOCO”. Tổ chức kiểm tra tiến độ 01 đề tài: Nghiên cứu lựa chọn đối tượng và cơ cấu cây trồng hàng năm thích hợp với điều kiện hạn hán và vùng có nguy cơ thiếu nước ở các tiểu vùng sinh thái tỉnh Kon Tum”.

Công tác quản lý công nghệ, quản lý KH&CN cơ sở: Tham gia ý kiến công nghệ về điều chỉnh dự án Nhà máy chế biến rượu vang Sim và trưng bày sản phẩm của Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn; thiết kế cơ sở dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai, xã Hòa Bình, TP. Kon Tum; dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh của Cty TNHH Đông Sanh A; dự án Thủy điện Thượng Đăk Psi; điều chỉnh dự án nhà máy chế biến mủ cao su Mô Rai; dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh của công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất An Phú. Xây dựng kế hoạch làm việc với các huyện, thành phố về hoạt động khoa học và công nghệ cơ sở năm 2019.

Công tác quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân, hoạt động sở hữu trí tuệ, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: Hướng dẫn 01 tổ chức làm thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế). Xây dựng Kế hoạch tổ chức đào tạo, tập huấn an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn năm 2019. Tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện 2 dự án[1] thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2019. Tham mưu Ban Tổ chức cuộc thi tổ chức chấm vòng chung khảo cuộc thi thiết kế logo chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” và nhãn hiệu chứng nhận “sâm Ngọc Linh Kon Tum”. Phối hợp với Viện Thổ nhưỡng Nông hóa và UBND huyện Đăk Hà tổ chức Hội thảo các nội dung của dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Đăk Hà” cho các sản phẩm cà phê huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum”. Hướng dẫn 02 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đăng ký nhãn hiệu.

Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TĐC); áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh: Tổ chức kiểm tra việc duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại 05 cơ quan hành chính nhà nước. Qua kiểm tra phát hiện một số điểm không phù hợp trong việc duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại các đơn vị, Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn các đơn vị khắc phục và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng cho phù hợp. Tổ chức kiểm tra tại 02 cơ sở trên địa bàn huyện Kon Plong và Kon Rẫy. Qua kiểm tra phát hiện 01 cơ sở kinh doanh hàng hóa có nhãn không đúng quy định, do số lượng hàng hóa ít và giá trị không lớn nên Đoàn kiểm tra yêu cầu chủ cửa hàng bổ sung nhãn phụ bằng tiếng Việt cho số hàng hóa này. Thu thập tin bài để xuất bản Bản tin TBT số 27 quý III năm 2019. Hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng hỗ trợ cho trợ 04 doanh nghiệp thực hiện Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Kon Tum" giai đoạn 2017-2020. Tiếp nhận và hướng dẫn 01 doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký tham gia Dự án. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng tại 02 doanh nghiệp.

          Công tác thanh tra: Tiến hành lấy mẫu xăng dầu của các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh và gửi 17 mẫu xăng (5 mẫu xăng RON A-95 và 1 mẫu xăng E5 RON 92) đến Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 để phân tích, đánh giá chất lượng xăng dầu lưu thông trên địa bàn tỉnh. Tại các Giấy báo kết quả thử nghiệm, trong số 17 mẫu xăng gửi đi thử nghiệm có 16 mẫu “Đạt chất lượng” theo tiêu chuẩn kỹ thuật công bố áp dụng; 01 mẫu xăng A95 “Không đạt chất lượng”. Đoàn Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn chỉnh hồ sơ và xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp với  số tiền 34.799.000 đồng. Ngoài ra, Sở cũng đã thành lập Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa và các quy định có liên quan đối với 01 doanh nghiệp. Tại thời điểm thanh tra phát hiện doanh nghiệp đang kinh doanh mặt hàng tôn sóng, xà gồ 2.0 mm có nhãn hàng hóa nhưng chưa đúng quy định. Một số hàng hóa có nhãn nhưng bị rách, mờ không đọc được hết các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa (Vi phạm về nhãn hàng hóa, quy định tại: Điều 9, Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ). Đoàn Thanh tra đã  xử lý vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp nói trên với số tiền đề nghị xử phạt là 1.000.000 đồng. Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành, qua thanh tra tại 4 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh[2], tại thời điểm thanh tra, kiểm tra có 02 cơ sở vi phạm về lĩnh vực đo lường. Đoàn thanh tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm vi phạm hành chính và xử lý vi phạm đối với 02  công ty nêu trên với số tiền là 1.750.000đ.

Hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN:Tiếp tục theo dõi, chăm sóc các cây dược liệu tại nhà màng thuộc nhiệm vụ:"Ứng dụng công nghệ sinh học để lưu giữ, phát triển một số giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum"; Hoàn chỉnh thuyết minh, dự toán đề tài "Hoàn thiện quy trình chiết xuất dịch chiết từ đảng sâm, nấm đông trùng hạ thảo và đề xuất các sản phẩm ứng dụng trong chế biến" và dự án "Xây dựng mô hình trồng cây Lan Kim tuyến (Anoectochilus sp.) dưới tán rừng tại 2 huyện huyện Tu Mơ Rông và huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum" trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; Ký kết hợp đồng cung cấp 15.000 cây giống lan kim tuyến, triển khai kế hoạch sản xuất 1000 hũ đông trùng hạ thảo, 1300 kg chế phẩm sinh học. Phối hợp Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh thực hiện và phát sóng Chuyên mục KH&CN số 3/2019;  Phát hành Bản tin KH&CN số 3/2019; Cập nhật 25 tin, bài lên Trang thông tin điện tử; Thông báo đề nghị viết bài cho ấn phẩm Thông tin KH&CN số 3/2019. Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn 391 phương tiện đo, chuẩn đo lường các loại; Thử nghiệm và trả kết quả 88 mẫu sản phẩm hàng hóa; Đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét tại 13 công trình.

 

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum tham quan mô hình trồng lan

tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum

 

Trong tháng 8/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum dự kiến triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Hoàn chỉnh dự thảo biên bản hợp tác với Viện nghiên cứu Sâm Jinan và Hiệp hội nông nghiệp sâm JEONBUK (tại Hàn Quốc) về hợp tác nghiên cứu Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác của tỉnh gửi lấy ý kiến các sở, ngành liên quan; tham mưu trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Đoàn công tác của tỉnh đi làm việc tại Hàn Quốc. Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân tỉnh Kon Tum năm 2019. Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả cuộc thi sáng tác (logo) Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” và Nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Ngọc Linh Kon Tum” (sau khi có ý kiến Trưởng Ban tổ chức cuộc thi .Tổ chức đào tạo, tập huấn an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn năm 2019. Tổng hợp, phân loại sáng kiến cấp tỉnh ngành giáo dục và đào tạo và tham mưu Hội đồng sáng kiến tỉnh tổ chức họp công nhận sáng kiến cấp tỉnh (đợt 2) năm 2018. Thực hiện thẩm định công nghệ các dự án đầu tư; Cấp chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; Đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở năm 2019. Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại 3 cơ quan hành chính cấp tỉnh. Tiếp tục kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại 02 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Sa Thầy. Tư vấn, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; công bố phù hợp tiêu chuẩn, làm thủ tục đăng ký mã số mã vạch… khi có yêu cầu. Tiếp tục triển khai Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Kon Tum" giai đoạn 2017-2020./.

Hồng Vân

 


[1] Dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm dược liệu (Đảng sâm, Ngủ vị tử, Ý dĩ, Lan Kim Tuyến, Đương Quy …) của tỉnh Kon Tum và Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cà phê xứ lạnh Kon Tum

[2] Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Nhung; Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Anh; Cửa hàng xăng dầu Triệu Phùng (Công ty trách nhiêm hữu hạn Triệu Phùng); doanh nghiệp tư nhân Việt Tường