Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (13-05-2020)

Kết quả hoạt động sự nghiệp nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020

Thực hiện Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020, trong giai đoạn 2016 - 2020 tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm đã nỗ lực phấn đấu, phát huy tính chủ động, khắc phục khó khăn, đoàn kết, thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và đã đạt được những kết quả đáng kích lệ sau:

Gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng và sản phẩm KH&CN Kon Tum tham dự TECHDEMO 2019

 

Hoạt động nghiên cứu  - triển khai

- Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN:

Trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2020, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đã và đang triển khai thực hiện 9 đề tài, dự án cấp tỉnh (Phụ lục 1) và 12 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (kèm theo Phụ lục 2). Trong 8 đề tài, dự án cấp tỉnh, có 06 đề tài/dự án thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp, 01 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn và 02 dự án thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, y dược. Đến nay đã có 6 đề tài, dự án cấp tỉnh và 11 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đã được tổ chức nghiệm thu, kết thúc; 2 đề tài, dự án và 1 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đang triển khai thực hiện.

Kết thúc các nhiệm vụ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Trung tâm đã làm chủ được các quy trình, công nghệ, từ đó tiếp tục triển khai thực hiện để chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm, kết quả nghiêm cứu, như: quy trình nhân giống lan kim tuyến, lan Thạch hộc tía,  lan Giả hạc, lan hồ điệp; quy trình trồng, chăm sóc một số giống lan rừng, cây sâm dây, cây ngũ vị tử; quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật đa chức năng để xử lý phế phẩm nông nghiệp làm phân bón; quy trình nhân giống, sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo, quy trình sản xuất giá thể hữu cơ... đồng thời tiếp tục sản xuất các sản phẩm để cung cấp ra thị trường phục sản xuất và đời sống cho nhân dân trên địa bàn; các sản phẩm như nấm đông trùng hạ thảo (khô, tươi), chế phẩm vi sinh vật, giá thể hữu cơ (dùng để trồng rau, hoa, cây cảnh...), cây giống lan kim tuyến, lan hồ điệp, các loại lan rừng (lan Giả hạc, nghinh xuân...)... do Trung tâm sản xuất đã được cung cấp ra thị trường, bước đầu khẳng định chất lượng, tạo được sự tin tưởng của khách hàng.

 

- Hoạt động cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ

Đã ký kết và thực hiện 8 hợp đồng cung ứng các dịch vụ khoa học và công nghệ, như: Hợp đồng chuyển giao quy trình nhân giống, trồng và chăm sóc cây lan kim tuyến, hợp đồng phối hợp xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau, cây ăn quả an toàn theo chuỗi giá trị tại huyện KomPlong; hợp đồng xây dựng mô hình trồng rau an toàn tại huyện IaHđrai; hợp đồng xây dựng mô hình sử dụng chế phẩm sinh học xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón tại huyện Sa; hợp động chuyển giao kỹ thuật sản xuất nấm rơm cho một số hộ dân tại Xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy; hợp đồng triển khai 16 mô hình trồng lúa nước, ngô lai; 01 mô hình cây đinh lăng, 01 mô hình rau hoa xứ lạnh cho 4 xã tại huyện ĐắkGlei...; Sản xuất và tiêu thụ được hơn 5.000 kg chế phẩm sinh học; 10 tấn giá thể hữu cơ; hơn 50 ngàn cây giống lan kim tuyến, 3.040 cây lan Hồ Điệp, 1.800 cây cúc nhật lùn, 2.000 cây trúc phật bà, gần 3.500 cây lan Giả hạc; 10.000 cây ba kích tím, hơn 12 kg nấm đông trùng hạ thảo khô, hơn 3.000 cây Dâu tây... 

Hoạt động Thông tin và thống kê KH&CN

Xuất bản 56 số Bản tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, số lượng 400 cuốn/số; 20 số Ấn phẩm thông tin Khoa học và Công nghệ, số lượng 300 cuốn/số; Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Kon Tum thực hiện 60 chuyên mục khoa học và công nghệ phát trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị, duy trì hoạt động và thường xuyên cập nhật tin bài lên Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN.

Hoạt động kiểm định - hiệu chuẩn, thử nghiệm

Đã kiểm định, hiệu chuẩn hơn 17.350 lượt phương tiện đo, chuẩn đo lường các loại; thử nghiệm được 6.155 mẫu sản phẩm, hàng; đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét: 560 công trình; tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho 84 lượt doanh nghiệp (gồm: tư vấn lập báo cáo định kỳ công tác bảo vệ môi trường cho 55 lượt doanh nghiệp, tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho 6 doanh nghiệp, tư vấn lập hồ sơ công bố sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn cho 6 doanh nghiệp, tư vấn lập hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch cho 17 doanh nghiệp)...

Kiểm định viên Trung tâm đang thực hiện kiểm định cột đo xăng dầu

Hoạt động hỗ trợ, phục vụ công tác quản lý nhà nước

Cử cán bộ tham gia hỗ trợ kỹ thuật về đo lường, chất lượng phục vụ các Đoàn thanh tra, kiểm tại 276 lượt tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; tham gia phối hợp với Cục thuế tỉnh triển khai dán tem đồng hồ tổng cột đo nhiên liệu nhằm chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại 227 lượt cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 54/2016/NĐ-C: Thực hiện quy định của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP, Trung tâm đã xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018-2020 trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và đã được UBND tỉnh giao quyền tự chủ cho Trung tâm giai đoạn 2018-2020 (Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh) thuộc loại hình tự bảo đảm một phần chi thường xuyên theo điểm c, khoản 2, điều 3 Nghị đinh số 54/2016/NĐ-CP. Mức tự chủ về tài chính của Trung tâm giai đoạn 2018 - 2020 là 70%.

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW: Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, năm 2018 Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng đề án thành lập Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) và đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành quyết định thành lập theo Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 13/06/2018. Sau khi hợp nhất 3 đơn vị, tổ chức bộ máy của Trung tâm hiện nay gồm: Lãnh đạo Trung tâm (Giám đốc và 1 phó giám đốc) và 4 Phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Phòng Hành chính  - Tổng hợp, Phòng Nghiên cứu - Triển khai, Phòng Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ và Phòng Dịch vụ khoa học và công nghệ.

Về nguồn nhân lực: Trung tâm hiện có 25 cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng làm việc (gồm 11 biên chế sự nghiệp và 14 lao động hợp đồng tự trang trãi).

Về phát triển tiềm lực:Hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để triển khai hoạt động nhân giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến các sản. Đến năm 2020, Trung tâm có thể sản xuất giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy mô được khoảng  200.000 cây/năm và sản xuất các sản phẩm để cung cấp ra thị trường, như: nấm đông trùng hạ thảo, chế phẩm sinh học dùng để xử lý phế phẩm nông nghiệp làm phân bón, giá thể hữu cơ dùng để trồng rau hoa...

Hoạt động thử nghiệm của Trung tâm đã được Văn phòng công nhận chất lượng Việt Nam công nhận đạt Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, mang số hiệu VILAS 141 theo Quyết định số 516.2019/QĐ-VPCNCL ngày 31/7/2019 và được  Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 1172/TĐC-HCHQ ngày 02/5/2019. Hoạt động kiểm định - hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường: Được  Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chỉ định là tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đối với 21 loại phương tiện đo, chuẩn đo lường theo Quyết định 121/QĐ-TĐC ngày 11/01/2019;  được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chỉ định kiểm định đối chứng công tơ điện giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Quyết định 924/QĐ-TĐC ngày 16/5/2019; được Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân cấp Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử số 44/2018/ĐK/ATBXHN ngày 20/9/2018 (kiểm định thiết bị chụp X-quang, kiểm xạ phòng X-quang).

Tình hình thực hiện Đề án nâng cao năng lực của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo Quyết định 317/QĐ-TTg ngày 15/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, Trung tâm được đầu tư 02 dự án theo Quyết định 317/QĐ-TTg ngày 15/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng giá trị đầu tư 21.342 triệu đồng. Cụ thể:

(1) Dự án: Đầu tư xây dựng công trình hệ thống nhà lưới và một số hạng mục cấp thiết tại Trại thực nghiệm Kon Plông, mức đầu tư 10.342 triệu đồng. Kết quả đạt được: Đã hoàn thành 2 nhà lưới sản xuất giống, quy mô 960 m2/nhà, phục vụ nhân giống và trồng các loại rau, hoa và dược liệu và 1 nhà nghỉ cho công nhân và kết hợp nhà kho, quy mô 81 m2 (tuy nhiên, Trại thực nghiệm Kon Plông (bao gồm cả hệ thống nhà lưới và Phòng thí nghiệm) đã được bàn giao cho Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen từ năm 2016 theo quyết định của UBND tỉnh).

(2) Dự án: Nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, mức đầu tư 11.000 triệu đồng. Kết quả đạt được: đã đầu tư bổ sung các trang thiết bị, chuẩn đo lường để nâng cao năng lực kiểm định phương tiện đo trong các lĩnh vực: điện, điện từ trường, an toàn bức xạ, áp suất, độ dài, đồng hồ nước và bổ sung các trang thiết bị phục vụ công tác thử nghiệm chất lượng mẫu phân bón, nước sinh hoạt và một số chỉ tiêu an toàn điện, môi trường.

Kinh phí hoạt động  

- Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng từ ngân sách.

                                                                                                                         ĐVT: triệu đồng

Năm

Tổng kinh phí       

Trong đó

Ghi chú

Kinh phí Trung ương

Kinh phí của tỉnh

2016

2,789

2,789

2017

2,527

2,527

2018

2,810

2,810

2019

1,865

1,865

2020

1,850

1,850

Tổng cộng:

11,841

11,841

- Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cấp tỉnh từ ngân sách: 7,568 tỷ đồng (cấp để thực hiện các đề tài, dự án cấp tỉnh).

- Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2016 -2019:

                                                                                                                    ĐVT: Triệu đồng

Nãm 2016

Nãm 2017

Nãm 2018

Nãm 2019

Doanh thu

Lợi nhuận

Thu nhập bình quân

Doanh thu

Lợi nhuận

Thu nhập bình quân

Doanh thu

Lợi  nhuận

Thu nhập bình quân

Doanh thu

Lợi nhuận

Thu nhập bình quân

 1.808

 468

 55

1.619 

 468

 62

1,569

347

53

2,186

281

58

Đánh giá chung

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động hàng năm, trong giai đoạn 2016 - 2020, Trung tâm luôn bám sát, nỗ lực triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, trong đó có nhiều lĩnh vực hoạt động có kết quả vượt mức kế hoạch hàng năm, như đã kiểm định; thử nghiệm mẫu sản phẩm, hàng hóa; hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp... Hoạt động hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước trong những năm qua như tham gia phục vụ các đoàn thanh tra, kiểm tra, phối hợp với Cục thuế tỉnh trong việc chống thất thu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu cũng đã được Trung tâm chú trọng và tích cực tham gia. 

Hoạt động sự nghiệp Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ của Trung tâm đã góp một phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung ở địa phương; hỗ trợ, phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về KH&CN; đáp ứng kịp thời yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; hoạt động nghiên cứu, triển khai đã góp một phần thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, như Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30/6/2016 của Ban thường vụ tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh về Ban hành Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum; hoạt động sự nghiệp TCĐLCL góp phần bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, bảo vệ công bằng xã hội. Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, để chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, trong những năm qua, Trung tâm luôn tích cực và cùng vời Cục thuế tỉnh hoàn thành tốt công tác triển khai dán tem đồng hồ tổng cột đo nhiên liệu đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                                           LVT