Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (23-11-2022)

Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực thuộc quản lý nhà nước của Bộ KH&CN

Ngày 23/11/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 3989/UBND-KGVX tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Sau khi rà soát, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo kết quả như sau: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 30/10/2022, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã ban hành 03 văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học Công nghệ như sau:

 

 

TT

  Tên văn bản   Số ký hiệu   Cơ quan ban hành   Trích yếu nội dung văn bản Thời gian
Ngày ban hành Thời gian có hiệu lực Còn hiệu lực một phần hoặc toàn bộ

01

Quyết định 40/2021/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum 25/11/2021 06/12/2021  

02

Quyết định 10/2022/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 03/6/2022 16/6/2022  

03

Nghị quyết 30/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 12/7/2022 22/7/2022  

Nguyễn Thương