Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (02-07-2020)

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ được Chính phủ giao cho tỉnh Kon Tum

Thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Kon Tum, từ đầu năm đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tích cực tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, đến nay đạt được một số kết quả chủ yếu sau:

Công tác tham mưu: Tham mưu UBND tỉnh ban hành 11 văn bản: Kế hoạch số 1587/KH-UBND ngày 08/5/2020 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025; Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum; 09 Quyết định về Quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận cho 09 loại dược liệu của tỉnh Kon Tum (Đinh lăng; Ý dĩ; Sa nhân tím; Nghệ vàng; Lan kim tuyến; Ngũ vị tử; Đương quy; Đảng sâm; Nấm Linh chi).

Về hỗ trợ doanh nghiệp

- Cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho Công ty TNHH công nghệ hữu cơ sinh học An Thái, tạo điều kiện để doanh nghiệp được hưởng các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp KH&CN. Tham gia ý kiến thẩm định công nghệ đảm bảo đúng và trước hạn đối với 23 dự án đầu tư để làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

- Triển khai 02 đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh do doanh nghiệp chủ trì thực hiện: Mô hình thử nghiệm nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) trong ao đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Trung tâm cá giống Tá Tiến Đăk Hà thực hiện; Xây dựng mô hình nhân giống, trồng và sơ chế gấc (Momordica cochinchinensis (Lour.) Speng) theo tiêu chuẩn GACP-WHO trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Hợp tác xã dược liệu hữu cơ Tu Mơ Rông (hiện đang hoàn thiện hồ sơ để hỗ trợ).

- Về Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2017-2020: Tổ chức triển khai thực hiện 04 dự án: Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Sâm Ngọc Linh Kon Tum”; Xây dựng và phát triển chỉ dẫn địa lý “Đắk Hà” cho sản phẩm Cà phê của huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum; Dự án Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Dược liệu Kon Tum” dùng cho các sản phẩm dược liệu  tỉnh Kon Tum  (Đảng sâm, Ngủ vị tử, Ý dĩ, Lan Kim Tuyến, Đương Quy …)  và dự án Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Cà phê xứ lạnh Kon Tum”.

- Về Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020: Phê duyệt và triển khai hỗ trợ 03 doanh nghiệp tham gia dự án (hỗ trợ 02 doanh nghiệp đăng ký mã số mã vạch, 01 doanh nghiệp áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm HACCP và tiêu chuẩn ISO 22000).

- Về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh:Cho 01 doanh nghiệp vay vốn để triển khai thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cây hoa lan Kim tuyến tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum” với số tiền là 500 triệu đồng. Đang thẩm định hồ sơ đề nghị vay vốn của 01 doanh nghiệp KH&CN từ nguồn Quỹ phát triển khoa học và công nghệ với số tiền đề nghị vay là 850.000.000 đồng.

Kết quả hỗ trợ đầu tư phát triển dược liệu gắn với chế biến, tiêu thụ dược liệu

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: (1) Xây dựng quy trình bảo quản tươi dược liệu dạng củ (Sâm Ngọc Linh) trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (2) Ứng dụng công nghệ sinh học hoàn thiện quy trình nhân giống, nuôi trồng nấm mối đen (Xerula radicata) tại tỉnh Kon Tum; (3) Trồng thực nghiệm Sâm cau (Cuculigo orchioides Gaertn) dưới tán rừng trên một số tiểu vùng sinh thái của tỉnh Kon Tum; (4)Khảo sát thành phần hóa học, xây dựng quy trình định lượng saponin trên thân, lá Sâm Ngọc Linh làm cơ sở khoa học cho các sản phẩm ứng dụng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện 06 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết; sản xuất dược liệu ứng dụng công nghệ cao; hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất chế biến một số sản phẩm từ dược liệu; Khảo sát thành phần hóa học, xây dựng qui trình định lượng saponin trên thân, lá Sâm Ngọc Linh làm cơ sở khoa học cho các sản phẩm ứng dụng....

Phát triển sản phẩm nông nghiệp gắn với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

- Tổ chức họp xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ: (1) Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Cam Đăk Hà”, tỉnh Kon Tum; (2) Đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Gạo thơm Đăk Hà”, tỉnh Kon Tum.

Logo chỉ dẫn địa lý Sâm Ngọc Linh Kon Tum

- Phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế 03 mẫu Logo Chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh; Nhãn hiệu chứng nhận sâm Ngọc Linh Kon Tum. Phối hợp với Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL hoàn tất hồ sơ, thủ tục đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận các sản phẩm dược liệu tỉnh Kon Tum; Phối hợp với Viện Thổ Nhưỡng và UBND huyện Đắk Hà tổ chức lớp tập huấn vận hành mô hình quản lý, sử dụng thương hiệu "Đăk Hà" đối với sản phẩm cà phê cho cán bộ quản lý và doanh nghiệp theo hợp đồng thực hiện dự án Xây dựng chỉ dẫn địa lý "Đăk Hà" cho sản phẩm cà phê huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo

Để triển khai thực hiện Kế hoạch số 2763/KH-UBND ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025, Sở KH&CN ban hành Kế hoạch số 06/KH-SKHCN ngày 05/02/2020 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020. Qua đó làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu như: thông tin, tuyên truyền về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum năm 2020; đào tạo, huấn luyện, hình thành một số cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh./.

Hồng Vân