Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (03-12-2019)

Khai mạc Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XI

Sáng 4/12, HĐND tỉnh tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XI.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc Kỳ họp. Ảnh: TH

Các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;  lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố Kon Tum.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp. Ảnh: TH

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Hùng nêu rõ: Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh dành thời gian thảo luận, xem xét trên 50 nội dung do Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trình theo quy định. Kỳ họp dành phần lớn thời gian thảo luận, làm rõ tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2020 được thể hiện trong 17 báo cáo chuyên đề do UBND tỉnh trình; xem xét, quyết định ban hành 25 nghị quyết thuộc thẩm quyền, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách địa phương năm 2020; kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020; kế hoạch đầu tư công năm 2020; danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh; giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh năm 2020; nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh; chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; quyết định cho vay tiêu dùng và mở rộng đối tượng cho vay sản xuất, kinh doanh từ nguồn vốn ủy thác ngân sách địa phương, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp cũng dành thời gian thỏa đáng cho các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành chất vấn các đồng chí lãnh đạo và một số thành viên UBND tỉnh đối với các vấn đề nổi lên đang được dư luận và cử tri quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, khối lượng công việc cần thảo luận, xem xét cho ý kiến khá lớn, do đó cần phải khẩn trương, nâng cao hơn nữa trách nhiệm làm việc của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. Các đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá thật khách quan, toàn diện kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót; trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ, giải pháp đủ mạnh, phù hợp với khả năng và điều kiện cụ thể của tỉnh, bảo đảm hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2016 - 2020) đề ra…

Đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2019. Ảnh: TH

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 14.782 tỷ đồng, tăng 9,96% so với năm trước; trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,59%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 15,81%; khu vực dịch vụ tăng 9,20%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,05%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 37,35 triệu đồng năm 2018 lên 41,28 triệu đồng năm 2019.

Giá cả thị trường của một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện năm 2019 khoảng 3.124 tỷ đồng, vượt 26,3% dự toán, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Việc thực hiện 3 lĩnh vực đột phá theo Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bước đầu đạt kết quả nhất định như: Đưa vào hoạt động 1 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; một số loại loại cây trồng theo hướng an toàn, hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao được mở rộng quy mô, tăng về số lượng và chất lượng; hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới, các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ tiếp tục được quan tâm đầu tư và có bước khởi sắc; đã thu hút một số tập đoàn kinh tế lớn đến tìm hiểu, đầu tư nhiều dự án tại tỉnh, như: Tập đoàn FLC; Tập đoàn Vingroup; Tập đoàn TH…

Năm 2019, tỉnh đã thành lập và đưa vào sử dụng Trung tâm phục vụ Hành chính công cấp tỉnh.

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ, kịp thời; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, trợ cấp thất nghiệp, thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo... được quan tâm, thực hiện tốt. Chất lượng giáo dục từng bước được cải thiện; chủ động triển khai công tác phòng chống các dịch bệnh ở người, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả; phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được tập trung thực hiện. Công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được chỉ đạo thực hiện; các đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp hiệu quả; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh...

Năm 2020, UBND tỉnh đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu: Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trong tỉnh đạt trên 12%; thu nhập bình quân đầu người trên 45 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 3.505 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu 150 triệu USD; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 giảm từ 3-4% so với cuối năm 2019. Trong năm 2020 có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,35%; tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%...

Tiếp theo đó, phiên họp buổi sáng tiến hành xem xét và cho ý kiến về một số nội dung như: Về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo tổng hợp một số vấn đề nổi lên qua giám sát chuyên đề Thường trực HĐND, các Ban HĐND trong 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh...

Buổi chiều, các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ về nội dung các báo cáo và tờ trình dự thảo nghị quyết.

Quang cảnh Kỳ họp. Ảnh: TH

Theo Báo Kon Tum