Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (13-12-2019)

Kiểm tra, chấm điểm cải cách thủ tục hành chính năm 2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Thực hiện Quyết định số 1083/QĐ-UBND, ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh về thành lập Hội đồng và ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá, chấm điểm CCHC nhà nước hàng năm trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Chiều ngày 13/12/2019 Tổ giúp việc của Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm CCHC đã tiến hành kiểm tra, chấm điểm cải cách hành chính (sau đây viết tắt là Hội đồng) tại Sở khoa học và Công nghệ tỉnh.

Các cán bộ phụ trách thủ tục hành chính của Sở đang giải trình cho đoàn kiểm tra các nội dung

Theo nội dung Thông báo số 157/TB-HĐ ngày 01/11/2019 của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm CCHC tỉnh Kon Tum năm 2019. Tổ giúp việc của Hội đồng đã đến thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, chấm điểm thực tế tại Sở KH&CN gồm các nội dung: Công tác cải cách thủ tục hành chính; hiện đại hóa nền hành chính, việc chấp hành quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính, Ứng dụng công nghệ thông tin, đánh giá trang thông tin điện tử,... Trong từng nội dung có những tiêu chí, tiêu chí thành phần và các thang điểm đánh giá, chấm điểm cụ thể.

Kết thúc buổi làm việc, đại diện Tổ giúp việc của Hội đồng và Sở KH&CN đã ký thông qua Biên bản và Kết quả kiểm tra, chấm điểm CCHC tại Sở là 30,73/32,50 điểm (đạt 94,6%). 

HBN