Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (17-05-2023)

Lễ bàn giao kết quả đề tài dự án KHCN năm 2023

Nhằm triển khai các hoạt động hướng đến chào mừng ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (ngày 18-5) trên địa bàn tỉnh, ngày 17/5/2023 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức bàn giao kết quả các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã nghiệm thu cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tham dự lễ bàn giao có đồng chí Bùi Thanh Bình - Giám đốc Sở, tập thể lãnh đạo Sở và Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở. Về phía các đơn vị tiếp nhận bàn giao có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài Nguyên và Môi trường; UBND thành phố Kon Tum; UBND các huyện: Sa Thầy, Đăk Tô, Đăk Hà, Ngọc Hồi; Hội Dược liệu tỉnh Kon Tum; Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray; Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN.

  

 

Tại Hội nghị Sở KH&CN đã bàn giao kết quả nghiên cứu của 02 đề tài KH&CN cấp tỉnh nghiệm thu trong năm 2022: Đề tài “Điều tra hiện trạng phân bố, đề xuất giải pháp bảo tồn quần thể loài Bò tót (Bos gaurus) tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray” và đề tài “Trồng thực nghiệm Sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn) dưới tán rừng trên một số tiểu vùng sinh thái của tỉnh Kon Tum”. Thay mặt Sở KH&CN, đồng chí Bùi Thanh Bình mong muốn các đơn vị tiếp tục ứng dụng, nhân rộng các kết quả nghiên cứu vào trong thực tiễn. Đồng thời, đề nghị các đơn vị sau khi nhận bàn giao cần xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể các kết quả nghiên cứu, phối hợp với cơ quan chủ trì và chủ nhiệm của nhiệm vụ khoa học công nghệ để ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn một cách hiệu quả; hàng năm báo cáo kết quả ứng dụng về sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Tại Hội nghị, Sở KH&CN cũng đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở KH&CN và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum về hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ giai đoạn 2023 đến 2025 và năm 2023. Chương trình được kí kết nhằm tăng cường mối quan hệ phối kết hợp giữa Sở KH&CN với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum trong việc hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ nhằm tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tạo mối liên hệ gắn kết giữa Sở KH&CN với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ trực tiếp nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

  

Ngoài ra Sở KH&CN cũng đã trao tặng 100 cuốn Chuyên san Sâm Ngọc Linh Kon Tum và 100 cuốn Sổ tay Sở hữu trí tuệ cho Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum và Tỉnh đoàn Kon Tum để phổ biến, tuyên truyền.

 

Tin, bài: NVL