Một số poster, tờ rơi truyền thông phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV)

Thực hiện các văn bản chỉ đạo: Công văn số 275/UBND-KGVX ngày 01/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Công văn số 380/BYT-TT-KT ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế và Công văn số 72/DP-DT ngày 31/01/2020 của Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế về việc tăng cường giám sát tại cửa khẩu và triển khai in, phát Poster, tờ rơi, tờ khai y tế tại cửa khẩu; Vừa qua Sở Y tế  ban hành văn bản số 276/SYT-NVY, ngày 4/02/2020 về việc tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV)

 

Theo đó, văn bản đã đề nghị các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

 

Trong quá trình phối hợp thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (BSCKI. Trần Đức Cảnh - Trưởng khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe; Số điện thoại: 0976.448.999), Bệnh viện, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố hoặc các cơ sở y tế gần nhất.

 

Đồng thời, Sở Y tế cũng gửi một số tài liệu truyền thông, hướng dẫn của Bộ Y tế để các đơn vị biết, tham khảo thực hiện truyền thông, cụ thể: