Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (29-09-2020)

Nghiệm thu kết quả đề tài “Nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh hại trên cây Sâm Ngọc Linh”

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với đề tài “Nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh hại trên cây Sâm Ngọc Linh” do Viện bảo vệ thực vật làm cơ quan chủ trì, TS. Trịnh Xuân Hoạt làm chủ nhiệm đề tài.

 

Phát biểu của đồng chí Bùi Thanh Bình - Giám đốc Sở KH&CN, chủ tịch Hội đồng tại cuộc họp

 

Tham dự Hội đồng có đồng chí Bùi Thành Bình – Giám đốc Sở KH&CN, làm chủ tịch Hội đồng và thành viên trong hội đồng KH&CN gồm các đại diện: Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, UBND huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở KH&CN,…

 

Quảng cảnh cuộc họp Hội đồng nghiệm thu

 

Đề tài thực hiện trong thời gian 24 tháng, đến nay đề tài đã hoàn thành mục tiêu, nội đung đề ra và đạt được một số kết quả nghiên cứu như: Trên cây Sâm Ngọc Linh đã ghi nhận được 08 loại đối tượng sâu và động vật hại (rệp muội, rầy xanh nhỏ, rầy, bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu róm, sâu đo hại lá và chuột hại), và 04 loại bệnh hại (bệnh chết rạp cây con, bệnh thán thư, bệnh gỉ sắt và bệnh thối củ). Trong số các đối tượng sâu hại, rệp muội là đối tượng gây hại chính, rệp thường xuất hiện và gây hại tháng 2 -5.

 

Đối với các đối tượng bệnh hại, bệnh chết rập cây con (Phoma glomerata) gây hại trong suốt giai đoạn cây con từ khi hạt nảy mầm đến khi trồng ra ngoài vườn sản xuất và là đối tượng gây hại quan trọng nhất đối với cây Sâm Ngọc Linh Kon Tum trong giai đoạn vườn ươm. Bệnh thán thư (C. acutatum) là đối tượng gây hại quan trọng nhất đối với cây Sâm Ngọc Linh trong giai đoạn vườn sản xuất. Bệnh xuất hiện và gây hại trong mùa mưa (tháng 6 -8). Chế phẩm sinh học Tervigo 020SC có hiệu lực cao đối với rệp muội. MicroTech-1(NL)  và SH-BV1 dùng để xử lý đất vừa nâng cao tỷ lệ nảy mầm của hạt và phòng trừ bệnh hại trên cây Sâm Ngọc Linh trên vườn ươm và vườn sản xuất. Dùng thuốc Antracol 70WP (propineb) kết hợp với Amistar Top 325SC (azoxystrobin + difenoconazole) có hiệu lực cao trong phòng trừ bệnh chết rạp và bệnh thán thư.

 

Đại diện cơ quan chủ trì giải trình trước Hội đồng nghiệm thu

 

Sau khi cơ quan chủ trì báo cáo kết quả triển khai đề tài, Hội đồng tư vấn đã tiến hành đánh giá, thảo luận và đề nghị cơ quan chủ trì giải trình các ý kiến của các thành viên hội đồng.

 

Kết thúc cuộc họp, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu thống nhất cho đề tài được nghiệm thu./.

hbnguyet