Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (20-09-2022)

Sở KH&CN thu hồi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của Trung tâm Thực nghiệm và Cung ứng dịch vụ

Ngày 20/9/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ký ban hành Quyết định số 118/QĐ-SKHCN về việc thu hồi,huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của Trung tâm Thực nghiệm và Cung ứng dịch vụ

 

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thu hồi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ sau:

 

- Tên tổ chức: Trung tâm Thực nghiệm và Cung ứng dịch vụ (thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum).

 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 03/ĐK-KHCN, do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum cấp ngày 03 tháng 10 năm 2018.

 

- Trụ sở chính: tổ 10, phường Duy Tân, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 

- Lý do thu hồi, huỷ bỏ: Trung tâm Thực nghiệm và Cung ứng dịch vụ trực thuộc Trường Cao Đẳng Cộng đồng không còn thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo các nội dung đã được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

 

Giám  đốc Trung tâm Thực nghiệm và Cung ứng dịch thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum có trách nhiệm giao nộp bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 03/ĐK-KHCN cấp ngày 03 tháng 10 năm 2018 về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

File đính kèm TẠI ĐÂY