Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (04-06-2020)

Sở KH&CN tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh "Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa tại địa bàn tỉnh Kon Tum."

Ngày 04/06/2020 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đề tài KH&CN "Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa tại  địa bàn tỉnh Kon Tum." Đề tài do Trường Chính trị tỉnh Kon Tum chủ trì thực hiện. Tiến sĩ Đặng Luận chủ nhiệm đề tài. Đồng chí Bùi Thanh Bình (Giám đốc Sở KH&CN) chủ tịch Hội đồng.

Mục tiêu của đề tài nhằm làm rõ quan điểm của  Đảng cộng sản Việt Nam và những chủ trương, biện pháp của tỉnh Kon Tum về phòng, chống "diễn biến hòa bình",  đồng thời tập trung làm rõ, nhận diện các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hiện nay đang "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa ở Kon Tum và qua đó  đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh này.  Đồng thới phân tích làm rõ, nhận diện toàn diện, chính xác của chiến lược "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa ở Kon Tum hiện nay. Và đã đề xuất các giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa ở Kon Tum trong thời gian tới.

Hội đồng đã đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài và nhất trí nghiệm thu kết quả nghiên cứu của đề tài là đạt.

Tin, ảnh: NVL