Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (23-04-2019)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ, phổ biến các thành tựu khoa học và công nghệ, đồng thời biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học và công nghệ và động viên, khích lệ thế hệ trẻ say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum. Ngày 24/4/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-SKHCN về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 24/4/2019 - 31/5/2019, trọng tâm là tuần lễ chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ ngày 14-19/5/2019 với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai” với các nội dung hoạt động chủ yếu là:

Công tác thông tin, tuyên truyền: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các thành tựu KH&CN, các cá nhân có nhiều đóng góp trong lĩnh vực KH&CN, giới thiệu các mô hình nghiên cứu, ứng dụng KH&CN,… trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở và các ấn phẩm thông tin KH&CN do Sở KH&CN tỉnh Kon Tum phát hành.

Các hoạt động khác: Tổ chức gặp mặt các nhà khoa học, các nhà quản lý, các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh Kon Tum qua các thời kỳ đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh,… nhằm ôn lại truyền thống ngành khoa học và công nghệ kết hợp trao đổi một số vấn đề cần tiếp tục đổi mới của ngành gắn với sự phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum; Bàn giao một số kết quả đề tài, dự án KH&CN cho các tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh để ứng dụng vào sản xuất và đời sống; Tổ chức công bố quyết định của UBND tỉnh về ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum (nếu được UBND tỉnh thống nhất); Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KH&CN” cho các cá nhân trong tỉnh có nhiều đóng góp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ../.

Hồng Vân