Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (21-07-2020)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Này 21/07/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Tham dự Hội đồng có các nhà khoa học, nhà quản lý có chuyên môn trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bùi Thanh Bình - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng.

Đồng chí Bùi Thanh Bình - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng

Sau một buổi làm việc, Hội đồng đã xác định 01 nhiệm vụ đề xuất UBND tỉnh đưa vào triển khai thực hiện: "Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “thành phố Kon Tum” dùng cho các sản phẩm thổ cẩm của thành phố Kon Tum" với mục tiêu xây dựng, thiết lập cơ chế bảo hộ, quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "thành phố Kon Tum" cho sản phẩm thổ cẩm của thành phố Kon Tum, nhằm nâng cao giá trị danh tiếng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận, đảm bảo việc xúc tiến thương mại có hiệu quả. Góp phần nâng cao giá trị kinh tế - xã hội, bảo tồn, phát triển giá trị sản phẩm thổ cẩm truyền thống của địa phương.

Tin, ảnh: NVL