Trang chủ >> Tin KH&CN trong tỉnh   (27-05-2020)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum họp Hội đồng KH&CN xét giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020

Ngày 27/05/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội đồng xét giao trực tiếp đề tài cấp tỉnh “Trồng thực nghiệm Sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn) dưới tán rừng trên một số tiểu vùng sinh thái của tỉnh Kon Tum”. Đề tài do Viện Dược Liệu chủ trì, chủ nhiệm đề tài là TS Nguyễn Văn Khiêm. Đồng chí Bùi Thanh Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ tịch Hội đồng.

Mục tiêu của đề tài Trồng thực nghiệm cây sâm cau dưới tán rừng trên một số tiểu vùng sinh thái của tỉnh (huyện Sa Thầy, huyện Ia H’Drai) làm cơ sở để khuyến cáo phát triển nhân rộng, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất dược liệu trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Ban Chủ nhiệm trình bày thuyết minh đề tài; trên cơ sở đó, Hội đồng đã tổ chức phản biện, lấy ý kiến góp ý của các thành viên. Sau khi Ban Chủ nhiệm giải trình các nội dung phản biện. Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua, kết quả đạt và đồng ý thông qua cho phép thực hiện đề tài với số điểm 84.2. Tuy nhiên, để hoàn thiện thuyết minh và triển khai nghiên cứu có hiệu quả, Hội đồng đã yêu cầu Ban Chủ nhiệm bổ sung một số phần còn thiếu trong thuyết minh như phần tổng quan; luận giải cụ thể một số nội dung nghiên cứu; làm rõ cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu; lựa chọn loại cây, vùng nghiên cứu…

Tin, ảnh: NVL